superpratik
Adınız *
Soyadınız *
E-Posta Adresiniz *
Bulunduğunuz Ülke *
Hizmet Alanınızı Seçiniz *
Cep Telefonunuz *
Şifreniz *
Şifre Tekrar *
Gizlilik Sözleşmesi

İşbu Gizlilik Sözleşmesi (“Sözleşme”), “www.superpratik.com” web sitesinin gizlilik

 

politikasını içermektedir ve “www.superpratik.com” web sitesini ziyaret ederek aşağıdaki

 

şartları ve kuralları uygulamayı, çerez kullanımını, kişisel verilerinizin işlenmesini kabul etmiş

 

sayılmaktasınız.

 

“www.superpratik.com” web sitesi ve bu web sitesinde yer alan içerik, görsel ve işitsel

 

unsurlar ve bunların düzenlenmeleri üzerindeki her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı, aksi

 

açıkça belirtilmediği sürece Süperpratik Bilgi Teknolojileri Ticaret A.Ş.’ye (“Süperpratik”)

 

aittir. Bunlar, Süperpratik’in yazılı izni olmaksızın dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz,

 

değiştirilemez, ticari bir amaçla kullanılamaz.

 

Kişisel Veriler ile İlgili Gizlilik Politikamız

 

Süperpratik tarafından, sizden kişisel veri girişi talep edildiği takdirde, vereceğiniz kişisel

 

bilgileriniz (isim, soy isim, adres, T.C. Kimlik numarası, doğum tarihi, e-mail, telefon, faks,

 

demografik bilgiler vs.) Süperpratik tarafından kullanılacak ve hukuki zorunluluklar veya

 

izniniz haricinde kesinlikle 3. şahıs ve kurumlarla paylaşılmayacaktır.

 

Süperpratik, işbu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlı olan haller haricinde ve

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak, kişisel verileri herhangi bir

 

üçüncü kişi veya kuruma açıklamayacaktır.

 

Süperpratik, kişisel verileri kendi içinde müşteri profilini belirlemek, istatistiksel çalışmalar

 

yapmak, pazarlama, hizmet kalitesinin gelişimi, satış sonrası süreçlerin gelişimi, şirket içi

 

değerlendirme gibi çalışmaları yapmak amaçlarıyla kullanabilecektir. Kullanıcılarına ait kişisel

 

verileri 3. Kişiler veya iş ortakları ile paylaşmak istenmesi halinde kullanıcıların onayları

 

alınacaktır.

 

Hizmet Veren Üyeler ile Hizmet Alan Üyeler arasında yapılan görüşmeler ve yazışmaların

 

tümü Süperpratik sisteminde kayıt altına alınacaktır.

 

Çerez Kullanımı (Cookie) ile İlgili Gizlilik Politikamız

 

Süperpratik web sitesinde çeşitli amaçlarla çerez (cookie) kullanmaktadır. Çerez adı verilen

 

teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarı veya cep telefonu

 

tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Çerez kullanımı ile kullanıcılara

 

ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına uygun, kişiye özel içerik ve reklam sunulması amaçlanmaktadır.

 

Tarayıcınız aracılığıyla çerezleri engellemeniz mümkündür, ancak bunları engellemeniz

 

durumunda Süperpratik web sitesinde bazı özellikleri kullanamayabilirsiniz.

 

Tarafınıza Süperpratik tarafından gönderilen doğrudan pazarlama iletilerini almak

 

istemediğiniz takdirde, bu talebinizi size gönderilen her bir iletinin altında yer alan “listeden

 

ayrılma” uzantısı üzerinden tarafımıza gönderebilir ya da iletişim bilgilerimizden bize ulaşarak

 

talepte bulunabilirsiniz.

 

Süperpratik, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman “www.superpratik.com” web

 

sitesinde yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. Süperpratik’in değişiklik yaptığı

 

Gizlilik Politikası hükümleri, web sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Kullanım Koşulları

1. GENEL ŞARTLAR VE SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

1.1. Süperpratik, hizmet almak isteyen kullanıcılarını ihtiyaç duydukları birçok hizmet

 

alanında, hizmet veren kullanıcılarla buluşturan, bunun için yalnızca aracılık

 

konumunda bulunan, hizmetin sağlanmasından, alınan hizmetin seviyesinden,

 

kalitesinden ise hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmayan sanal bir platformdur.

 

1.2. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ve Web Sitesinde yer alan diğer kurallar Süperpratik

 

tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Web Sitesinin

 

kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcılar, Site'ye üye oldukları

 

andan itibaren bu sözleşmenin bütün hükümlerini kabul etmiş ve onaylamış

 

sayılacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

1.3. Kullanıcılar, Site’ye üye olurken işbu Sözleşme'nin tamamını okuduklarını, içeriğini

 

tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve

 

onayladıklarını peşinen taahhüt ederler.

 

1.4. Süperpratik, aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik

 

zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi tek taraflı olarak

 

değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Süperpratik, herhangi bir değişiklik

 

olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile

 

Web Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile

 

kullanıcılarına bildirecektir. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi’nde yayınlandığı

 

andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan

 

itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

 

1.5. Süperpratik sitede yer alan her türlü içerik ve bilgiyi herhangi bir bilgilendirme

 

yapmaksızın tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Siteyi kullanan ve ziyaret

 

eden tüm kullanıcılar bunu kabul etmiş sayılır. Değişikliklerin kabul görmemesi

 

halinde Süperpratik’in üyeliği tek taraflı olarak sonlandırma hakkı mevcuttur.

 

2. TANIMLAR:

 

İşbu Sözleşme metni içerisinde;

 

“Süperpratik”, Süperpratik Bilgi Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi’ni,

 

“Web Sitesi”, http://superpratik.com internet sitesini,

 

“Kullanıcı”, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve Gizlilik Sözleşmesi’ni okuyup kabul eden,

 

Hizmet Alan veya Hizmet Veren üyeleri,

 

“Hizmet Alan Üye” E-posta kaydı alınıp, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin ve Gizlilik

 

Sözleşmesi’nin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak kendisine şifre belirleyen ve Web

 

Sitesi üzerinden Hizmet Talebi gönderen gerçek veya tüzel kişi Kullanıcı’yı,

 

“Hizmet Veren Üye” Hizmet sağlamak üzere E-posta kaydı alınıp, işbu Kullanıcı

 

Sözleşmesi’nin ve Gizlilik Sözleşmesi’nin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak

 

 

kendisine şifre belirleyen ve Web Sitesi üzerinden Hizmet Profili oluşturan şahıs,

 

kuruluş veya tüzel kişiyi,

 

“Hizmet Profili” Hizmet Veren’in Hizmet Alan’a sunabileceği hizmetin tanıtımını

 

yapmak, Hizmet Alanlar tarafından sunulan Hizmet Talebi’ne Teklif vermek amacıyla

 

Web Sitesi üzerinde oluşturduğu profili,

 

“Hizmet Talebi” Hizmet Alan Üye tarafından, bir veya daha fazla Hizmet Veren

 

Üye’den Teklif almak amacıyla Web Sitesi üzerinde yayınlanan hizmet talebini,

 

“Kredibilite” Hizmet Veren Üyeye ait bilgi ve belgeleri (firma ismi, telefon numarası,

 

vergi levhası vs.),

 

“Teklif” Hizmet Veren Üye'nin, Hizmet Alan’ın gönderdiği Hizmet Talebi’ne yanıt

 

olarak gönderdiği, hizmetleri belli bir meblağ karşılığında sağlama teklifini,

 

“Sözleşme” İşbu Kullanıcı Sözleşmesini ifade eder.

 

“Süperpratik Kredisi” Süperpratik’e özgü, her türlü fikri mülkiyet hakkı Süperpratik’e

 

ait bulunan ve aşağıda ayrıntılı olarak düzenlenmiş olan, hizmet taleplerine karşı

 

teklif vermek için kullanımı zorunlu kredili ödeme sistemini ifade eder.

 

3. SÜPERPRATİK TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER

 

Süperpratik, Hizmet Veren ve Hizmet Alan’ın içeriklerini kendileri oluşturdukları

 

hizmet, ürün veya hizmet talebi bilgilerinin, kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak

 

ve işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, Web Sitesi’nde yer almasını sağlar.

 

Süperpratik yalnızca hizmet vermek isteyen üyeler ile hizmet almak isteyen üyeleri

 

buluşturan bir platformdur, Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı

 

değildir.

 

4. KULLANIM ŞARTLARI

 

4.1. Üyelik Sistemi

 

4.1.1. Web Sitesi’ne üyelik ücretsizdir. Superpratik’in üyeliği ücretli yapma hakkı

 

mevcuttur. Bu durumda mevcut üyeliklerin devamı için site üzerinden duyuru yapılır

 

ve ücretli üyelik için Üyenin onayı alınır. Onay verilmediği takdirde Süperpratik’in

 

üyeliğe son verme hakkı vardır. Üyeler, tek bir Üye hesabı üzerinden aynı anda

 

birden fazla Hizmet Talebi gönderebilirler. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması

 

kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve

 

özenle korunmalıdır. Üye, hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından

 

kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumludur. Süperpratik, bu sebeple

 

ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için

 

Kullanıcılara aynen rücu hakkına sahiptir.

 

4.1.2. Üyelik talebi Süperpratik tarafından değerlendirmeye tabi tutulacaktır, Süperpratik

 

hiçbir sebep göstermeksizin üyelik talebini reddetme hakkına sahiptir. Üyelik

 

talebinin kabul edilmesi halinde üyelik formunda belirtilen mail adresine onay linki

 

gönderilecek ve bu linkin onaylanmasını müteakiben üyelik oluşturulacaktır.

 

 

4.1.3. Üye hesabı oluştururken Web Sitesi’ne beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta,

 

vergi dairesi, gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Süperpratik, söz

 

konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz

 

konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Kullanıcıların veya 3. kişilerin

 

uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Kullanıcı’ya aittir.

 

4.1.4. Online Ödeme Sistemi ile ödeme seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın

 

hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde

 

23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007

 

tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları

 

Hakkında Yönetmelik ve diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

 

4.1.5. Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez.

 

4.2. Hizmet Talebi Oluşturma

 

4.2.1. En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı, işbu Sözleşme

 

koşulları uyarınca kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak

 

doldurarak bir Hizmet Talebi oluşturabilir. 16-18 yaş arasında hizmet talebi

 

oluşturmak isteyen Kullanıcıların, yasal temsilcilerinin (veli veya vasi) izin gereklidir.

 

Bu durumda yasal temsilcinin de bilgileri eksiksiz şekilde Süperpratik’e iletilecektir.

 

Bu hükme aykırı davranması sebebiyle oluşabilecek her türlü doğrudan veya dolaylı

 

zarardan Kullanıcı kendisi sorumlu olacaktır.

 

4.2.2. Geçerli bir Hizmet Talebi oluşturmak için hizmete ilişkin gerekli bilgilerin (talep

 

edilen işin niteliği, özelliği, kalitesi, ölçüleri, ifa ve teslim yeri ve işin süresi vb.)

 

eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin işbu Sözleşme’de belirtilen

 

şartlara uygun olması gerekir.

 

4.2.3. Süperpratik, Hizmet Talebini kendi denetiminden geçirdikten sonra, uygun görmesi

 

halinde yayımlar. Ancak Hizmet Talebi’nin içeriğine ilişkin tüm sorumluluk Hizmet

 

Alan’a aittir.

 

4.3. Hizmet Profili Oluşturma

 

4.3.1. En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı kayıt formunda

 

talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak işbu Sözleşme koşullarını

 

onayladıktan sonra Süperpratik tarafından kendisinden istenilen belgeleri e-mail

 

yoluyla Süperpratik’e iletecektir. Süperpratik tarafından yapılacak inceleme

 

sonrasında üyeliğe kabul edilen kullanıcılar, koşul ve içeriğe uygun bir Hizmet Profili

 

oluşturup Hizmet Veren Üye sıfatı kazanabilir.

 

4.3.2. Hizmet Veren Üyeler, Süperpratik tarafından belirlenen Kredibilite olarak

 

tanımlanan puanlama sistemine göre değerlendirilir. Hizmet Alan Üyelerin

 

değerlendirme ve yorumları, profil tamamlama durumları bu puanlama sistemi

 

yapılırken göz önüne alınır. Hizmet Veren Üyeler hakkında yapılan yorum ve

 

değerlendirmeler sitede yer alır. Hizmet Veren Üyelerin bu değerlendirmeleri

 

 

kaldırma hakkı yoktur. Hizmet Veren Üyeler kendileri hakkında yapılan yorum ve

 

puanlama sebebiyle Süperpratik’ten herhangi bir hak ve tazminat talep edemez.

 

Hizmet Veren Üye dilerse üyeliğine son verebilir. Bu tür üyelik sonlandırmalarda

 

Hizmet Veren Üye mevcut kredilerinin iadesini isteyemez. Bu krediler için herhangi

 

bir hak talep edemez.

 

4.3.3. Hizmet Profili oluşturmak için isim, marka, unvan, iletişim bilgisi, vergi dairesi, vergi

 

numarası gibi kayıt anında istenen bilgiler eksiksiz ve açık olarak verilmelidir. Hizmet

 

Profili ile ilgili hizmetleri vermek için gerekli lisansa (varsa) ve nitelik, deneyim ve

 

kabiliyete sahip olduğunu kanıtlayacak ek belge, ruhsat, lisans, ehliyet, diploma,

 

servis yetki belgesi, ticaret sicil belgesi, oda kaydı gibi evrakın ve referansların da

 

girişi yapılmalıdır. Ancak Superpratik kendisine gönderilen bilgi ve belgelerin

 

doğruluğunu ve gerçekliğini araştırma yükümlülüğü altında değildir.

 

4.4. Teklif

 

4.4.1. Hizmet Veren Üye, kendisine gönderilen bir Hizmet Talebi için Web Sitesi üzerinden

 

Teklif vererek, Hizmet Talebi’nde belirtilen hizmeti Teklif’te belirtilen fiyat üzerinden

 

yapmayı teklif eder. Kazanan Teklif, Hizmet Alan Üye tarafından kabul edilen

 

Teklif’tir.

 

4.4.2. Teklif sunumu, Hizmet Alan Üye tarafından kabul edilmesi halinde Teklif’te belirtilen

 

fiyat üzerinden hizmeti sağlamak üzere Hizmet Alan Üye ile bağlayıcı yasal bir

 

anlaşma yapılması anlamına gelir. Hizmet Veren Üye’nin ilgili işe ilişkin keşif yapması

 

üzerine Teklif’te verilen fiyatlar değişebilir, söz konusu hallerde Teklif fiyatı

 

taraflarca anlaşmaya varılarak güncellenir.

 

4.4.3. Hizmet Veren Üye, Hizmet Alan Üye’ye göndereceği teklif formlarında yapacağı keşif

 

veya tespitler için bir ekspertiz ücreti talep edebilecektir. Bu ücretin talep edilmesi

 

zorunlu olmayıp, bu ücret üzerinden Süperpratik herhangi bir komisyon veya bedel

 

almayacaktır.

 

4.4.4. Hizmet Alan Üye tarafından teklif talebinin iletilmesinden sonra bu teklifler

 

Süperpratik tarafından ilgili Hizmet Veren Üyelere bildirilir. Süperpratik’in her teklifi

 

her Hizmet Veren Üye’ye bildirme sorumluluğu yoktur.

 

Sistemde önceden beklenmeyen bir kesinti olması halinde halen devam eden

 

taleplere teklif verilmesinde ve taleplerin kesinleştirilmesinde oluşacak geçici

 

aksamaların talebin sıhhatine zarar vermeyeceği konusunda taraflar mutabık

 

kalmışlardır. Kesinti giderildikten sonra, açık talepler kaldıkları aşamadan devam

 

eder. Bu tür gerekçelerle oluşacak aksaklardan dolayı Süperpratik’ten hiç bir hak

 

talep edilemez.

 

4.4.5. Mevcut teknoloji ile hatasız bir şekilde bilgisayar programlarını (yazılımları) ve veri

 

işleme sistemlerini (donanımları) çalıştırmak/geliştirmek veya internet bağlantısında

 

meydana gelen beklenmeyen olayları kontrol altına almak mümkün değildir. Bu

 

nedenle Süperpratik, web sitesinin ve teknik sistemlerinin sürekli ve kesintisiz bir

 

şekilde ulaşılabilir olmasını garanti etmemektedir.

 

 

4.5. Hizmet Profili, Hizmet Talebi ve Tekliflerin İçeriği

 

4.5.1. Hizmet Veren Üyeler, talep formu ile oluşturulan bir Hizmet Talebine teklif verirler.

 

Teklif vermek için “Süperpratik Kredisi” kullanılması zorunludur. Süperpratik Kredisi,

 

teklif başına ödeme sistemidir. Hizmet Veren Üye, Hizmet Alan Üyeye teklif

 

verebilmek için kredi kullanmak zorundadır. Hizmet türüne veya alınacak hizmetin

 

ücretine göre farklılık gösterecek şekilde Süperpratik'in belirlediği kredi miktarı

 

karşılığında Hizmet Alan Üyeye teklif gönderilebilir. Hizmet Veren Üye teklif verirken

 

kullanacağı bu kredilerin alımına Süperpratik'in belirlediği paketlerden kendisine

 

uygun olanı seçerek karar verir ve Süperpratik'in belirlediği satın alma metodu ile

 

Süperpratik'den kredi satın alarak, teklifini Hizmet Alan Üyeye ulaştırabilir.

 

4.5.2. Hizmet Veren Üye tarafından Hizmet Alan Üye’ye gönderilecek teklifte kredi

 

bakiyesinden düşülecek olan teklif kredisi, Hizmete karşılık gelen ve Süperpratik

 

tarafından belirlenen iş ve hizmet komisyon tutarı ve Süperpratik pazar yeri iletişim

 

hizmet bedelini içerir.

 

4.5.3. Talep formu Hizmet Alan Üye’nin Süperpratik'in önceden belirlediği ve Hizmet Alan

 

Üye’nin bu seçenekler arasından seçeceği süre boyunca yayında kalır. Hizmet Alan

 

Üye, verilen teklifleri ve Hizmet Veren Üye’nin profilini, fiyat, tecrübe, site

 

üzerindeki değerlendirmeleri ve puanlamalarını inceler. Teklif ve iş ile ilgili teklif

 

veren Hizmet Veren Üyelere Süperpratik üzerinden sorular yöneltebilir. Hizmet Alan

 

Üye; süre, fiyat, güvenilirlik ve kalite unsurlarını da göz önüne alarak nihai kararını

 

verir ve hizmeti alacağı Hizmet Veren Üye tercihini yaparak Süperpratik tarafından

 

kendisine ulaştırılan teklif veya tekliflerden birisini seçer, seçilen Hizmet Veren

 

Üye’nin teklifi için gönderdiği kredi adedi (iş ve hizmet komisyon bedeli ve

 

Süperpratik pazar yeri hizmet bedeli), Süperpratik kredi bakiyesinden düşülür. Teklif

 

veren Hizmet Veren Üye’nin teklifi kabul edilmez ise teklif için gönderdiği

 

Süperpratik kredi adedinden Süperpratik pazar yeri hizmet bedeli olarak Süperpratik

 

tarafından belirlenen kredi adedi düşüldükten sonra kalan kredi bakiyesi (iş ve veya

 

hizmet komisyon bedeli) Hizmet Veren Üye’nin Süperpratik kredisi hesabına, kredi

 

adedi olarak iade edilir.

 

4.5.4. Hizmet Profilleri, Hizmet Talepleri ve Teklifler ve taraflarca verilen bilgi, belge ve

 

beyanlar (a) herhangi bir üçüncü kişinin, telif hakkı, patent, marka gibi fikri mülkiyet

 

haklarını veya diğer haklarını ihlal etmeyecek; (b) yürürlükteki hiçbir kanun veya

 

ikincil mevzuatı (ihracat denetimi, tüketici koruma, haksız rekabet veya yanıltıcı

 

reklama ilişkin olanlar vb.) ihlal etmeyecek; (c) genel ahlak ve kamu düzenine aykırı,

 

dürüst ve doğru olmayan, aldatıcı, yanıltıcı veya üçüncü kişilerin tecrübe ve bilgi

 

noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, kamu

 

sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici beyan ve

 

tanıtım ifadeleri içermeyecek; (d) onur kırıcı, karalayıcı, tehditkâr veya taciz edici

 

nitelikte olmayacak; (e) müstehcen olmayacak veya çocuk pornografisi içermeyecek

 

ve (f) virüs veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeyi

 

amaçlayan, zarar veren bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermemesi gerekir.

 

 

Aksi halde Süperpratik’in sorumluluğu bulunmayıp, söz konusu sorumluluk ilgili

 

Hizmet Veren Üye’ye aittir.

 

4.5.5. Hizmet Profilleri, Hizmet Talepleri ve Tekliflere ilişkin her türlü sorumluluk ilgili

 

Hizmet Veren Üye veya Hizmet Alan Üye’ye ait olup Süperpratik’in hiçbir

 

sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

4.6. Ödeme:

 

4.6.1. Hizmet Alanlar kabul ettikleri Teklif’e ilişkin hizmet bedelini, hizmetin ifası

 

sonrasında Hizmet Veren Üye’ye online veya nakit olarak kendi aralarında

 

belirleyecekleri ve anlaşacakları metod ile yaparlar, Süperpratik hizmet alan ve

 

hizmet veren taraflar arasındaki ödeme ve anlaşmazlıklarda taraf değildir ve

 

Süperpratik’in ödemeler konusunda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

4.6.2. Süperpratik yalnızca Hizmet Veren Üye’den Süperpratik Kredi sistemi üzerinden

 

ödeme alacaktır. Hizmet Alan Üye, aldığı hizmet ile ilgili olarak Süperpratik’e ödeme

 

yapmayacaktır. Hizmet Veren Üye ise, verdiği teklifin kabul edilmesi veya kabul

 

edilmemesine bağlı olarak farklı miktarlarda Süperpratik’e kredi ödemesi yapacaktır.

 

Hizmet Veren Üye’nin teklifinin Hizmet Alan Üye tarafından kabul edilmesi halinde,

 

kredi bakiyesinden komisyon miktarı ve iletişim bedeli olarak Süperpratik’in

 

belirlediği miktarda kredi, Hizmet Veren Üye’nin de onayının alınmasıyla

 

düşülecektir. Teklifin kabul edilmemesi halinde ise komisyon bedeli teklifi veren

 

Hizmet Veren Üye’nin kredi bakiyesine iade edilecek, iletişim bedeli kesintisi ise iade

 

edilmeyecektir.

 

4.7. Hizmet Bedeli İadesi/Cayma Hakkının Kullanılması

 

4.7.1. Hizmet Bedeli İadesi ilgili Hizmet Veren Üye tarafından yapılacaktır. Hizmet Bedeli

 

Süperpratik’den talep edilemez.

 

4.7.2. İşbu Sözleşme kabul edilerek Site’ye üye olunması hem Hizmet Veren hem de

 

Hizmet Alan Üyeler için şartların aynen kabul edildiği anlamına gelmektedir. Bu

 

sebeple Süperpratik, Hizmet Veren Üye ve Hizmet Alan Üye arasında ödeme, indirim

 

veya iade gibi konulara ilişkin doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul

 

etmemektedir.

 

4.8. Hizmet Sorumluluğu, Garanti Verilmemesi ve İlişkinin Bağımsızlığı

 

4.8.1. Süperpratik, Hizmet Alan Üye ile Hizmet Veren Üye arasındaki teklif, icap, kabul,

 

sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

Süperpratik, Hizmet Alan Üye ve Hizmet Veren Üye arasında uyum olacağını garanti

 

etmez. Hizmet Alan Üyeler, Hizmet Veren Üye hakkında gerekli araştırmayı kendileri

 

yapacaklardır. Web Sitesi aracılığı ile Hizmet Veren Üyelerden alınacak hizmetlere

 

ilişkin her türlü sorumluluk Hizmet Veren Üyelere aittir. Süperpratik; Hizmet Veren

 

Üyeler arasında bir sıralama, derecelendirme ve kategorilendirme yapabilir, bazı

 

Hizmet Veren Üyeleri çokça beğenilmiş, tercih edilmiş veya memnun kalınmış olması

 

 

sebebiyle ön plana çıkarabilir. Ancak bu Süperpratik’in sonucu taahhüt etmesi veya

 

garanti vermesi anlamına gelmeyecektir.

 

4.8.2. Hizmet Veren Üye’nin profilinin Web Sitesi üzerinde ön plana çıkmasını istemesi

 

durumunda, Süperpratik tarafından ileride böyle bir seçenek oluşturulduğunda

 

talep edeceği ek kredi bedelini ödemek suretiyle profilini ön plana çıkarabilir.

 

4.8.3. Hizmet Veren Üye ile Hizmet Alan Üye arasında yapılacak hizmet sözleşmelerinden

 

kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden

 

taraflar doğrudan kendileri sorumludur. Süperpratik ile Hizmet Veren Üye arasında

 

istihdam, yarı zamanlı istihdam, danışmanlık, yüklenicilik, ortak girişim veya

 

acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.

 

5. HİZMET ALAN ÜYE’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

5.1. Süperpratik işbu Sözleşme ile Hizmet alacak olan üyeye Hizmet almaksızın ödeme

 

yapmak zorunda olmadığını hatırlatmaktadır. Bu sebeple Hizmet Alan Üye herhangi

 

bir şekilde hizmet almaksızın Hizmet Veren Üye’ye yapacağı ödemelerden

 

Süperpratik’i sorumlu tutamaz. Süperpratik hizmet talep edilen işe ilişkin olarak

 

oluşabilecek herhangi bir kusur, eksiklik ve ayıptan sorumlu değildir. Hizmetin

 

gerçekleştirilmesi öncesinde, sonrasında ve hizmet sırasında oluşabilecek bütün

 

sorumluluklar Hizmet Veren’e ait olacaktır. Bu sebeple Hizmet Alan Üyeler hizmetin

 

niteliğine göre olabilecek kaza, yangın, ayıp vb durumlara karşı prim ödeyerek

 

Süperpratik haricinde sigorta yapabilirler. Sigorta yapılmasını isteyen Hizmet Alan

 

Üye’nin bu hususu teklif başlatma formunda bunu açıkça belirtmeleri

 

gerekmektedir.

 

5.2. Hizmet Alan Üye, almak istediği hizmet için gerekli bilgileri eksiksiz şekilde talep

 

formunda belirtecektir. Hizmet Alan Üye’nin talep formunda eksik veya hatalı

 

bilgi vermesi sebebiyle aldığı hizmette oluşacak eksiklik veya hatalarda Süperpratik

 

hiçbir surette sorumlu tutulamaz. Hizmet Alan Üye, Süperpratik üzerinde tek bir

 

üyeliğe sahip olacağını, farklı üyelikler oluşturmak ve kullanıcı adları kullanmak

 

suretiyle hizmet almayacağını taahhüt eder.

 

5.3. Hizmet Alan Üye, aldığı hizmet ile ilgili olarak her türlü kontrolü kendisi

 

sağlayacaktır. Hizmet aldığı gerçek veya tüzel kişinin hizmet ile ilgili olarak hukuki

 

sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini, gerek varsa ruhsat, izin, sertifika gibi

 

ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hizmetin verilmesi için zorunlu olan bilgi ve

 

belgelerin mevcut olup olmadığını kendisi kontrol etmek zorundadır. Süperpratik,

 

Hizmet Veren Üye’nin bu tür ruhsat, izin, sertifika gibi ve bunlarla sınırlı olmamak

 

üzere zorunlu bilgi ve belgelerin kontrolünden sorumlu değildir. Süperpratik yalnızca

 

aracılık görevini üstlenmektedir ve hizmetin ifası ile ilgili herhangi bir yükümlülüğü

 

yoktur. Hizmet Alan Üye işbu kullanıcı sözleşmesini okuyup kabul etmekle bu hususu

 

peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6. HİZMET VEREN ÜYE’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

6.1. Hizmet Veren Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Süperpratik’in

 

hizmetlerinden faydalanırken ve Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine

 

getirirken, işbu Sözleşme'de yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen

 

 

kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen

 

tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6.2. Hizmet Veren Üye’nin Süperpratik tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek

 

amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (firma ismi, email, şifre v.b.)

 

güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması

 

durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Hizmet Veren Üye’nin sorumluluğundadır.

 

Sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak

 

tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Hizmet

 

Veren Üye’nin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara

 

istinaden Süperpratik’in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

6.3. Hizmet Veren Üye, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer

 

üyeler ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında,

 

Süperpratik'in kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve

 

gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Süperpratik’in

 

her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve

 

taahhüt eder.

 

6.4. Hizmet Veren Üye, Süperpratik’in yazılı onayı olmadan, işbu Sözleşme kapsamındaki

 

hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye

 

devredemezler.

 

6.5. Süperpratik’in sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca

 

hukuka uygun amaçlarla Site üzerinden işlem yapabilirler. Site dahilinde yapılan her

 

işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcıların kendilerine aittir.

 

6.6. Hizmet Veren Üye, Süperpratik’in Site üzerinden gerçekleştireceği her türlü

 

kampanya ve çekiliş kapsamında, kampanyalara ve çekilişlere katılmaya hak kazanan

 

Kullanıcıların, firma bilgilerini kampanya ve çekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla

 

paylaşacağını ve bu sebeple Süperpratik’ten herhangi bir tazminat talebinde

 

bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6.7. Hizmet Veren Üye, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında

 

Tüketici’ye karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Hizmet Veren Üye ve

 

Tüketici arasındaki akdin tarafı bulunmayan Süperpratik’in hiç bir taahhüt ve

 

yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6.8. Hizmet Veren Üye, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin

 

doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Süperpratik,

 

Hizmet Veren Üyeler tarafından Süperpratik’e iletilen veya Site üzerinden kendileri

 

tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu

 

araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt

 

ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin

 

yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu

 

tutulamaz.

 

6.9. Hizmet Veren Üyeler yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem

 

yapabilirler.

 

 

6.10. Hizmet Veren Üyeler Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve

 

işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri

 

çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu

 

eylemleri ile gerekse de başka yollarla Süperpratik ile doğrudan ve/veya dolaylı

 

olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6.11. Hizmet Veren Üye, Süperpratik üzerinde tek bir üyeliğe sahip olacağını, farklı

 

üyelikler oluşturmak ve kullanıcı adları kullanmak suretiyle hizmet vermeyeceğini

 

taahhüt eder.

 

7. Hizmet Veren Üye, verdiği hizmet ile ilgili yerine getirmek zorunda olduğu tüm

 

hukuki zorunluluklardan, alması gereken ruhsat, izin, sertifika gibi ve bunlarla sınırlı

 

olmamak üzere bilgi ve belgelerden kendisi sorumludur. Süperpratik, Hizmet Veren

 

Üye’nin yasal zorunluluklarına uygun şekilde hizmet verdiğini kabul eder, bunun

 

aksine verilecek her türlü hizmetten doğacak doğrudan ve dolaylı zarardan Hizmet

 

Veren Üye kendisi sorumlu olacaktır. Hizmet Veren Üye, hizmeti doğrudan Hizmet

 

Alan Üye’ye vermektedir, Süperpratik yalnızca aracılık görevini üstlenmektedir,

 

dolayısıyla kullanıcıların aralarındaki hizmet ilişkisinden Süperpratik sorumlu değildir.

 

Süperpratik’in herhangi bir şekilde verilen hizmetten ötürü Hizmet Alan Üye’ye veya

 

üçüncü bir kişiye tazminat, cezai şart bedeli dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere

 

ödeme yapmak zorunda kalması durumunda Hizmet Veren Üye’ye rücu etme hakkı

 

daima saklıdır.SÜPERPRATİK’İN YETKİLERİ

 

7.1. Süperpratik, hizmet vermek veya hizmet almak amacıyla yapılan üyelik

 

başvurularında kullanıcılardan gerekli gördüğü bilgi ve belgeleri isteyecek, bunların

 

kendisine mail yoluyla iletilmesinin akabinde üyelik başvurularını inceleyecektir.

 

İnceleme sonunda üyeliği uygun görülmeyen kişilerin üyeliği sebep belirtilmeksizin

 

yapılmayabilir ve bu konuda tek ve nihai karar Süperpratik’e ait olacaktır.

 

7.2. Süperpratik’in üyeliği uygun bulması halinde, Süperpratik tarafından kullanıcıya bir

 

onay linki mail yoluyla gönderilecek ve 7 (yedi) gün içinde onay verilmemesi halinde

 

üyelik onayı tek taraflı olarak geri alınabilecektir.

 

7.3. Süperpratik herhangi bir sebep göstermeksizin Hizmet Alan veya Hizmet Veren

 

üyelerin üyeliğini istediği zaman dondurabilir ve gerekli gördüğü durumlara

 

üyeliklerini sonlandırabilir ve bu hususta kendisinden herhangi bir hak, alacak ve

 

tazminat talep edilemez.

 

7.4. Süperpratik site üzerinden oluşturulan Hizmet Taleplerini de kontrol etme ve uygun

 

bulmadığı takdirde tek taraflı olarak iptal etme hakkını haizdir. Böyle bir iptalin

 

yapılması durumunda Hizmet Talebi’ni oluşturan üyeye herhangi bir tazminat veya

 

cezai şart ödemesi yapılmayacaktır. Süperpratik, üyelerine tanıtım veya reklam

 

amaçlı mail veya SMS gönderme hakkını haizdir.

 

8. WEB SİTESİ İÇERİĞİ

 

8.1. Web Sitesi vasıtasıyla yayınlanan, fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, teklif veya diğer

 

bilgi ya da içerik, ilgili yazarlara aittir. Bahsi geçen içerikten tamamen söz konusu

 

yazarlar sorumludur. Süperpratik, Web Sitesi üzerindeki herhangi bir bilginin

 

doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya Web Sitesi üzerinde

 

 

 

gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu

 

veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez.

 

8.2. Web Sitesi Süperpratik kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine veya

 

sosyal medya hesaplarına bağlantı veya referans içerebilir. Superpratik, bu sitelerin

 

içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

 

8.3. Hizmet Veren Üyelerin Süperpratik profil sayfalarında kendi profillerinin anlatımını

 

içeren veya herhangi bir sebeple verdikleri hukuken uygunluğundan ve/veya yasal

 

olarak zararlı yazılım içermesinden, içeriklerinin uygunsuzluğundan, üçüncü kişilere

 

vereceği zararlar gibi konulardan Süperpratik hiçbir surette sorumlu değildir.

 

8.4. Süperpratik, hukuki olarak reklam ve tanıtımının ve aracılık faaliyetiyle

 

pazarlamasının uygun olduğu hizmet sektörlerinde hizmet vermeye özen

 

göstermektedir. Ancak mevzuat gereği reklam veya tanıtım yasağı bulunan

 

sektörlerde hizmet veren gerçek veya tüzel kişilerin bu yasaklara uymaksızın Site’ye

 

üye olması ve bu yasaklara aykırı davranması halinde Süperpratik sorumlu

 

olmayacaktır. Her bir Hizmet Veren Üye, verdiği hizmet konusunda hukuki olarak

 

hizmet vermesinin uygunluğunu, mevzuat sınırları içerisinde hizmet verdiğini

 

peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi davranışta bulunulması sebebiyle

 

Süperpratik’in uğrayacağı doğrudan ve dolaylı tüm zararlardan buna sebebiyet

 

veren hizmetin sahibi Hizmet Veren Üye sorumlu olacaktır.

 

8.5. Süperpratik, Web Sitesi üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, Web

 

Sitesi’nden kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı

 

tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği

 

kapsar:

 

- Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik

 

gibi, diğer Kullanıcıya açıkça saldırıcı nitelikte olan veya hakaret içeren;

 

- Diğer Kullanıcıyı taciz eden veya tacizi savunan;

 

- “Önemsiz posta”, “zincir mektup” veya istenmeyen toplu posta veya “spamming”

 

iletimi içeren;

 

- Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgileri teşvik eden;

 

- İllegal faaliyetleri veya kötüleyici, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen,

 

lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden;

 

- Korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, üretim esnasında konulmuş

 

kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi veya korsan resim, ses veya

 

video dosyaları verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı

 

verilmesi gibi, başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik

 

eden;

 

- Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren (başka bir

 

erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler);

 

- 18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler sağlayan

 

veya 18 yaş altındaki bir bireyden kişisel bilgiler talep eden;

 

 

 

- Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya

 

bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında

 

öğretici bilgiler sağlayan;

 

- Ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep

 

eden;

 

- Önceden yazılı onayımız olmadan yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri

 

gibi ticari faaliyet ve/veya satışlar içeren;

 

- Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt eden, yayan, kötüye kullanan,

 

- 3. Şahısların marka ve patent gibi, fikri ve sınai haklarını ihlal eden,

 

- Haksız ticaret uygulamalarına yer veren ve rekabeti sınırlayan, ve

 

- Ulusal ve/veya yerel tüketici koruma kanunlarını ihlal eden içerikler.

 

9. PRATİK SAYFALAR ÜRÜN SATIŞI

 

Site üzerinde “Pratik Sayfalar” şeklinde bulunan bölümde Süperpratik ürün alım-

 

satımı yapmak isteyen kullanıcılarına aracılık hizmeti verecektir. Süperpratik, Alım ve

 

satım işlemlerinden, bu işlemler sırasında oluşacak ayıp veya temerrüt hallerinden

 

hiçbir surette sorumlu olmayacaktır. Bu konudaki hizmetler işbu Sözleşme’nin genel

 

hükümlerine tabi olacaktır.

 

10. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAHKEME

 

10.1. İşbu Sözleşme hükümlerinin yorumlanması Türk Hukukuna göre yapılacaktır ve

 

işbu Sözleşmeden doğabilecek tüm uyuşmazlıklar Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına

 

tabidir.

 

10.2. Taraflar, işbu Sözleşme’nin doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi

 

aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların

 

çözümü için İstanbul Çağlayan Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili

 

olduğunu kabul ve beyan ederler.

 

11. DELİL SÖZLEŞMESİ

 

Taraflar bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda Süperpratik’in ticari defter ve

 

kayıtları ile Süperpratik sistemlerinde saklanan veriler her türlü uyuşmazlıkta 6100

 

Sayılı HMK’nın 193. Maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve

 

taahhüt ederler.

 

12. SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESHİ

 

Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucundan

 

Süperpratik’in ve 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur. Süperpratik

 

Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşme’den doğan talep

 

haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir.

 

Hizmet Veren üyenin Süperpratik’e karşı ödemekle yükümlü olduğu komisyon bedelini

gereği gibi tam ve eksiksiz olarak ödemekten imtina etmesi halinde, işbu Sözleşme kendiliğinden sona erecektir.

Hizmet Alan üyenin, hizmete ilişkin teklif verilirken üyelik sayfasında önüne çıkan hukuki

uyarı uyarınca, teklif bedelini tam ve gereği gibi Süperpratike bildirmekten imtina etmesi, eksik bildirmesi halinde işbu Sözleşme kendiliğinden sona erecektir.

 

13. YÜRÜRLÜK

 

Bu Sözleşme, Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği ve Süperpratik tarafından yeni

 

bir Kullanıcı Sözleşmesi web sitesi üzerinden sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

Privacy Agreement

This Privacy Agreement (“Agreement”) includes the privacy policy of www.superpratik.com

 

and by visiting www.superpratik.com web site, you shall be deemed to have accepted the

 

belowmentioned, terms and conditions, usage of cookies and the processing of personal

 

data.

 

The intellectual and industrial property rights on the web site www.superpratik.com and the

 

content, visual and audio elements and the regulations on these elements belong

 

Süperpratik Bilgi Teknolojileri Ticaret A.Ş. (“Süperpratik”) unless clearly indicated otherwise.

 

These mentioned rights, shall not be distributed, leased, duplicated, changed, used for

 

commercial purpose without the written consent of Süperpratik

 

Süperpratik’s Privacy Policy About the Personal Data

 

In the event that Süperpratik makes a requirement for personal data, the personal data

 

given by you (name, surname, ID number, date of birth, e-mail, telefon number, fax,

 

demographic information) shall be only used by Süperpratik and these informations will not

 

be shared with any third party or corporations without your permission or legal necessities.

 

Süperpratik shall not disclosure the personal data to third parties or corporations unless

 

defined situations under this Privacy Agreement and User Agreement and use them in

 

accordance with the Personal Data Protection Law numbered 6698.

 

Süperpratikmay use the personal data for determination of its customer profile, statistical

 

studies, marketing, improvement of service quality, improvement of the after sale periods,

 

intra-company evaluations. In the event that user’s personal data have been requested to

 

share with third parties or partners of the company, user approval shall be taken.

 

All kinds of meetings and correspondences between the Service Provider Members and

 

Service Receiver Members shall be recorded at the Süperpratik system.

 

Süperpratik’s Privacy Policy About the Usage of Cookies

 

There is a usage of Cookies at Süperpratik web site for various purposes. The Technical

 

Communication files which named as Cookie are the small text files sent by website to the

 

User’s computer or mobile phone browsers. By using Cookies, it has been aimed to provide

 

personal contents and advertisement to users according to their hobbies and needs.

 

There is a possibility for blocking cookies by your browser however in the event of blocking

 

cookies you could not be able to use some features of the Süperpratik web site.

 

In the event that Customer does not want to take direct marketing messages sent by

 

Süperpratik , Customer could sent this request via the list of leaving extension under each

 

message sent to Customer or could request by contacting Süperpratik by Süperpratik’s

 

contact information.

 

Süperpratik could change this Privacy Policy’s terms by publishing into the

 

www.superpratik.com web site unilaterally at its own will. Privacy Policy’s terms which are

 

changed by Süperpratik would become effective at publishing day at Website.

User Agreement

1. GENERAL CONDITIONS AND SCOPE OF THE AGREEMENT

 

1.1. Süperpratik is a virtual platform that brings together users who want to be served

 

about their needs’ in different areas with the users who provide these services

 

therefore, Süperpratik only brings these users together and can not be held

 

responsible about providing, quality or the level of the service.

 

1.2. All terms partaking in this User Agreement and Website embody the conditions and

 

provisions about the services by Süperpratik and the rules about the use of the web

 

site. Users hereby accepts, declares and undertakes that from the moment enrolled

 

to Website, it shall be deemed as accepted and approved all the terms of this

 

Agreement.

 

1.3. By accepting this Agreement, users undertake that they have read all the parts of

 

the agreement and understood all of the contents and accepted and agreed to all

 

terms hereby stated.

 

1.4. Süperpratik has the right to change or amend all the parts of contents and

 

information in the Agreement unilaterally without any briefing. In case of any

 

change, Süperpratik will publish up-to- date user condition with the new date

 

updating under the same link, and in the event that it deemed to be necessary then

 

Süperpratik shall notify by e-mail. The updated Agreement shall be valid from the

 

beginning of the publication time at Web Site and the using of the Web Site or

 

services subjects to the conditions of the updated agreement.

 

1.5. Süperpratik has the right to change all the contents and information in the

 

agreement unilaterally. Allusers or visitors of the web site shall be deemed as they

 

accepted this. In the event that the changes are not accepted, Süperpratik has the

 

right to terminate the membership unilaterally.

 

2. DEFINITIONS:

 

Definitions of the terms within this Agreement;

 

“Süperpratik”, refers to Süperpratik Bilgi Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi,

 

“Web Site”, refers to http://superpratik.com web site,

 

“Users”, refers to the Service Provider or Service Receiver members who have read

 

and accepted user and privacy agreements, ,

 

“Service Receiver Member” refers to a real or legal person that whose e-mail is

 

registered, created a password based on accepting this user and privacy agreement,

 

and sends Service Orders over the website,

 

2

 

“Service Provider Member” refers a person, organization or legal entity whose e-mail

 

is registered for an aim to providing service and who determined a password and

 

created a Service Profile over the web site,

 

“Service Profile” refers to profile which was created over the website aimed to

 

respond Service Orders given by Service Receiver’s and introducing the services

 

provided by Service Provider to Service Receiver,

 

“Service Order” An Order for service on the Web Site for the purpose of getting

 

tender from one or more members providing services by a Service Receiver Member,

 

“Credibility” refers to information and documents owned by the user providing the

 

service (the name of company, telephone number, tax board etc.)

 

“Offer” refers to offer of providing services for a price, as a response for the Service

 

Order sent by Service Provider to Service Receiver,

 

“Agreement” refers this User Agreement.

 

“Süperpratik Credit” refers to state in detail the mandatory payment system via

 

credit exclusive to and owned all of the intellectual property rights by Süperpratik,

 

used for offer against the Service Orders.

 

3. SERVICES PROVIDED BY SÜPERPRATİK

 

Süperpratik provides the publishingof the service, product or Service Order

 

informations which created by Service Provider Member and Service Receiver

 

Member, at the Web Site accordingly given information by the parties and in scope of

 

this Agreement . Süperpratik is only the platform that getting together users who

 

wish to receiveand provide services and not the owner or provider of the all Services

 

at the Web Site.

 

4. TERMS OF USE

 

4.1. Membership System

 

4.1.1. Being a member to Web Site is free of charge. However, Süperpratik has the right to

 

made the membership by payments. In this case for standing memberships

 

announcement shall be made at the Web Site and Member’s approval shall be

 

taken for membership by payment. In the event that the users have not given

 

approval, Süperpratik has the right to terminate the membership. Members may

 

send more than one Service Order at the same time from one-member account.

 

Users have the responsibility for determine and protect the password on their own.

 

User name and password shall not be shared and should be protected carefully.

 

User shall be directly responsible when user’s account has used by other people

 

with a bad intention because of user’s own fault. Süperpratik has the right of

 

recourse for all kinds of judicial/administrative fine or compensation paid my itself.

 

3

 

4.1.2. Request for membership will be evaluated by Süperpratik and Süperpratik has rights

 

to refuse these requirements without any justification. In case of acceptance of the

 

requirement of membership, a confirmation link will be sent to the e-mail address

 

which is declared in the membership form. After approval of this link the

 

membership shall be created.

 

4.1.3. While creating member account, the declared information such as name, address,

 

phone number, e-mail address, tax office should be in full form, updated and

 

correct. Süperpratik is not responsible to check the correctness or up-to- datedness

 

of these information. If lack or incorrect information causes damages for users or

 

third parties, then those damages are in user’s responsibility.

 

4.1.4. For payments done with online payment system, in the event that credit card used

 

someone does not own the card and by violating laws, then the process shall be

 

treated according to the Bank Cards and Credit Cards Law dated 23.03.2016 and

 

numbered 5464 and the regulation about Bank Cards and Credit Cards which has

 

published on Official Newspaper dated 10.03.2007 and numbered 26458.

 

4.1.5. Transferring username, password or usage rights about membership to anyone is

 

prohibited.

 

4.2. Creating a Service Order

 

4.2.1. For composing a Service Order, user should be at least 18 years old and fill the

 

required information in the registration form in full. Users who want to compose

 

Service Order between 16-18 ages must have permission from their parents or

 

guardian. In this case, information about parents or guardian should also be

 

forwarded to Süperpratik. Any loss because of violation on this provision is in

 

responsibility of the User.

 

4.2.2. For composing a valid Service Order, needed information (feature of the service

 

that is requested, characteristic of the service, quality, dimensions, location of

 

delivery area, duration etc.) should be declared in full, correct, and cleary form and

 

the content of the information should be suitable with the conditions of this

 

agreement.

 

4.2.3. After Süperpratik controls the Service Order, it shall be published by Süperpratik in

 

the event deemed suitable. However, the responsibility about the context of Service

 

Order belonged to served user.

 

4.3. Creating the Service Profile

 

4.3.1. For creating a Service Profile User should be at least 18 years old and has enough

 

mental liability fill the required information in the registration form in full can

 

forward the documents which has demanded to Süperpratik via the mail system.

 

Users who are accepted to membership after an observation by Süperpratik shall

 

4

 

create a profile properly to terms and context and gain the name of “Service

 

Provider Member”.

 

4.3.2. Service Provider Members are evaluated by Süperpratik accordingto the point

 

scoring system which is identified as a Credibility. While making the point scoring

 

system, Süperpratik regards the evaluation, comments and condition of completing

 

profile. Evaluation and comments about the member providing service are

 

appeared in the web site. Service Provider Members do not have any right to

 

removing these evaluations. Service Provider Members cannot demand any right or

 

compensation the cause of comments and point system about themselves. Any

 

rights for these credits may not demanded.

 

4.3.3. Informations which were demanded for creating a service profile atsuch as name,

 

trademark, position, communication information, tax office, tax number shall be

 

given clearly and in full at the time of registration. Supplementary document,

 

license (if it is existing), diploma, service certificate of authority, trade registry

 

certificate, chamber registration should be also entered into system which proved

 

the enough quality, experience and talent to provide service about service profile.

 

Süperpratik shall not be held responsible investigating the trueness and authenticity

 

of these information and documents

 

4.4. Proposal

 

4.4.1. Service Provider Member shall have made Offer to done the Services indicated at

 

Offer with the price indicated at Service Order for each Service Order sent to him

 

via Web Proposal. Winning offer is the offer which wasaccepted by Service Receiver

 

Member.

 

4.4.2. In the event that offer for service is accepted by Service Provider Member, it means

 

that binding legal agreement is made for providing service with Service Receiver

 

Member with the price given into the proposal. According to reconnoitering by the

 

user getting service about the related work, price which is given into the proposal

 

can change, in this situation proposal price is updated by parties’ agreement.

 

4.4.3. Service Provider Member shall demand appraisement fee for reconnaissance or

 

determination shall be made in form of proposal that is sanded. Proposal of this

 

price is not mandatory that Süperpratik would not take any commission fee or any

 

other payment.

 

4.4.4. After proposal request is forwarded by Service Provider Member, these requests

 

are reported to related service provider member by Süperpratik. Süperpratik shall

 

have no liability for reporting all proposal to the Service Provider Member.

 

Parties both agree that in the event of unexpected system breakdown, temporary

 

failures occurred at finalizing the orders and giving offers to continuing Order’s

 

would not damage the validity of the offer. After the breakdown remedied all open

 

offers will continue at the remaining stage. There shall be no compensation right

 

from the Süperpratik arisen from these kind of malfunctions.

 

5

 

4.4.5. There is no possibility to control unexpected events occurred at internet connection

 

or using software’s without troubles and running/developing the hardware’s with

 

current computer technology. Consequently, Süperpratik would not warrant that

 

Web Site and technical system’s shall always reachable perpetual and

 

uninterrupted.

 

4.5. The Content of Service Profile, Service Order and Offers

 

4.5.1. Service Provider Members offer proposal to a service order which is composed with

 

request form. For offering a proposal, it is mandatory to use “Süperpratik Credit”.

 

Süperpratik Credit is a payment system which means payment per proposal. Service

 

Provider Member must use credit for making a proposal to Service Receiver

 

Member. According to the type or service or the price of the received service, the

 

credit which is identified by Süperpratik can change and only with that credit the

 

proposal can be offered to Service Receiver Members. Service Provider Member

 

chooses suitable credit packages which are identified by Süperpratik and buy these

 

credit packages with the method of buying of Süperpratik and then they can offer

 

their proposal to Service Receiver Member.

 

4.5.2. The proposal which is composed by Service Provider Member and which is offered

 

to Service Receiver Member includes offering credit which is paid from credit

 

balance, the studies and service commission amount which considers service and it

 

is identified by Süperpratik and Super Pratik’s market place communication service

 

price.

 

4.5.3. The Order form is kept publishing till a period which has been chosen by Service

 

Receiver Member from the options determined by Süperpratik. Service Receiver

 

Member observe the offered proposals, the profile of Service Provider Member,

 

price, experience and scoring and can ask questions about the proposal or work.

 

Service Receiver Member makes the final decision according to price, time and

 

reliability and choose the Service Provider Member. After that Service Provider

 

Member chooses a proposal or proposals which is offered by Süperpratik to them.

 

The credit amount (work and service commission price and Süperpratik market

 

place service price) for chosen proposal of Service provider Member is dropped

 

from Süperpratik Credit amount. If the offer of the Service Provider Member is

 

rejected, then from the amount of Süperpratik Credit the Süperpratik market place

 

service price is taken and then the reaming credit amount (work or service

 

commission price) is delivered to the Service Provider Member account with credit

 

amount.

 

4.5.4. Service Profile, Service Orders, Offers and information, documents and declaration

 

which have given by the parties shall (a) not violate third parties’ intellectual

 

property rights such as copyright, patent, trademark and any other rights; (b) not

 

violate any applicable law or secondary legislation (about export control, consumer

 

protected, unfair competition or misleading advertisement); (c) not consist any

 

declaration and promotion expression which against public moral and order,

 

dishonest and incorrect, misleading or exploiting the third parties’ deficiency of

 

experience and knowledge, endangering safety of life and property, affecting public

 

6

 

health badly, abusing patient, old people, children and disabled people; (d)not be

 

injurious, libelous, threatening or harassingly; (e)not be racially or consist any child

 

pornography, (f) not consist of any virus or any system, application of data or

 

personal information that aim of damaging. Otherwise Süperpratik shall not be held

 

responsible for on this matter moreover Service Provider Member shall be held

 

responsible for this matter..

 

4.5.5. Service Provider Member and Service Receiver Member has the all liabilities about

 

Service Profiles, Service Order and Offer and Süperpratik has not any liability for this

 

issue.

 

4.6. Payment:

 

4.6.1. Payment about Orders accepted by Service Receiver Member is made with the any

 

method accepted or determined between the parties, online or cash Süperpratik is

 

not the side for payment or conflict between Service Provider Member and Service

 

Receiver Member and Süperpratik shall not be held responsible about Süperpratik

 

payment.

 

4.6.2. Süperpratik receive payment from the Service Provider Member only via the

 

Süperpratik credit system. Service Receiver Member shall not pay anything about

 

services which has received. On the other hand, Service Provider Member shall pay

 

different amount of money that depends on accepting or not accepting Offer given

 

by oneself. If the Service Provider Member’s proposal is accepted by the Srvice

 

Receiver Member as a commission amount and communication payment how much

 

Süperpratik determines with the approval of Service Provider Memberr shall reduce

 

from the credit balance. In the event ofthe Offer was not accepted , commission

 

amount shall be returned to Service Provider Member’s credit balance but

 

communication charge, shall not be returned.

 

4.7. Refund of Services/ Exercising the Right of Withdrawal

 

4.7.1. Refund of Service Charges would have made by relevant Service Provider Member.

 

Service Charge shall not have demanded from Süperpratik.

 

4.7.2. Being the member of the website by accepting this agreement means that

 

circumstances are accepted exactly for both Service Provider Member and Service

 

Receiver Member. Therefore, Süperpratik does not accept any responsibility from

 

any dispute arisen from matters such as payment, discount or return between

 

Service Provider Member and Service Receiver Member.

 

4.8. Liabilities from the Services, No Warranty and Independence of Relationship

 

4.8.1. Süperpratik has no any liability over the proposal, offer, acceptance, agreement or

 

payment period between the Service Receiver Member and Service Provider

 

Member. Süperpratik would not guarantee any accordance between Service

 

Receiver Member and Service Provider Member. Service Receiver Member would

 

make any necessary investigation about service provider member themselves.

 

Service Receiver Member has all the responsibilities about services which received

 

7

 

by Service Receiver Member via the web site. Süperpratik can make any sorting,

 

rating or category it wants, some Service Receiver Member can come to the

 

forefront reason of much enjoyed, preferred or satisfied. However, it wouldn’t

 

mean that the result is promised or guaranteed by Süperpratik.

 

4.8.2. In the case of Service Provider Member wishes to bring its profile on the Web Site

 

forefront, when this kind of option would be created, with paying extra credit

 

payment which may be demanded in the future, profile may be brought to

 

forefront of Web Site.

 

4.8.3. Parties are directly responsible for every kind of tax, due, fee, payment or any other

 

similar liability arisen from service agreement made between Service Provider

 

Member and Service Receiver Member. There are no relationships between the

 

Süperpratik and Service Provider Member such as employment, part-time

 

employment, consultancy, contractor, joint venture or agency.

 

5. LIABILITIES OF THE SERVİCE RECEIVER MEMBER

 

5.1. Süperpratik reminds with this agreement that Süperpratik has no liability for making

 

payment to Service Receiver Member without receiving any service. For that

 

reason, Service Receiver Member may not be held liable the Süperpratik under any

 

circumstances cause of the done payments to Service Provider Member without

 

getting any Services. Süperpratik would not be liable for any fault, lack and default

 

related to service demanded studies. All liabilities can be occurred before, after and

 

during service would be owned by Service Provider Member. For this reason,

 

Service Receiver Member can take out a policy according to service type except

 

Süperpratik against the probability of occurring accident, fire, default in the future.

 

This situation should be identified in the starting proposal form clearly by Service

 

Receiver Member who wants to take out a policy.

 

5.2. Service Receiver Member shall completely identify the information needed for

 

service which requested to receive in the request form. Süperpratik would not

 

deemed liable for any lack or default in case of service receiver member’s reports in

 

the request form. Service Receiver Member undertakes that only having one

 

membership and not receiving services in case of creating different membership

 

and using different user name on Süperpratik

 

5.3. Service Receiver Member shall provide all kinds of control related to received

 

services oneself. Service Receiver Member have to control obeying legal

 

responsibilities and license, permit, certificate (according to needed) and other

 

mandatory information and documentaries which are necessary for providing

 

services related to real and legal person’s services. Süperpratik would not be held

 

liable for controls of Service Provider Member’s license, permit, certificate and any

 

other information and documentaries. Süperpratik’s role is limited to mediating.

 

Süperpratik has no any liability about service fulfillment. By reading and accepting

 

this user agreement, Service Receiver Member shall be deemed to have accepted

 

this point.

 

6. LIABILITIES OF THE SERVICE PROVIDER MEMBER

 

8

 

6.1. Service Provider Member accepts, declares and undertakes that to have understood

 

and accepted all the conditions and rules in the Süperpratik’s Web Site and

 

applicable law while fulfilling service procedure while doing the membership

 

procedure, benefiting from Süperpratik services and taking action about services.

 

6.2. Service Provider Member has completely liable for the situation of system access

 

devices (firm name, e-mail, password etc.) such as security, keeping, keeping far

 

away from third parties and using. Süperpratik has no any direct or indirect

 

liabilities in case of situation system accessing device’s security, keeping, keeping far

 

away from third parties, using arising from Service Provider Member’s and/or third

 

parties’ fault and negligence.

 

6.3. Service Provider Member shall accept, declare and undertake that Service Provider

 

Member’s secret/private/commercial information may be explained to official

 

authority and people who have rights in case of current compulsory legal rules or

 

abused of other members’ and third parties’ rights are claimed. Any compensation

 

from Süperpratik for this reason may not be demanded.

 

6.4. Service Provider Member’s rights and liabilities arising from this agreement shall

 

not be assigned completely or partially to any third parties.

 

6.5. Members who use or benefited from Süperpratik services may only transact on the

 

web site with only legal purposes. Users shall have all legal and criminal liabilities

 

arisen from all process and actions in Süperpratik web site.

 

6.6. Service Provider Member accepts, declares and undertakes that Süperpratik may

 

share the Company information of the members which qualified for campaigns and

 

sweepstakes with the relevant person or corporations at the campaigns and

 

sweepstakes and any compensation from Süperpratik for this reason may not be

 

demanded.

 

6.7. Service Provider Member accepts, declares and undertakes that Süperpratik who is

 

not the part of agreement between Service Provider Member and consumer has no

 

any liabilities and promissory and Service Provider Member accepts that all the

 

liabilities arising out of Law on Protection of the Consumer numbered 4077 are

 

owned by itself.

 

6.8. Service Provider Member accepts, declares and undertakes that the given

 

information and context are true and legal. Süperpratik may not be held liable for

 

any loss which are caused because of wrong context or information also Süperpratik

 

may not be held liable for investigation ofthe trueness, reliability or confirmation by

 

the law of the information that is uploaded changed or provided to web site by

 

Service Provider Members. In addition, Süperpratik cannot be held responsible for

 

any loss arising because of wrong or false information and context.

 

6.9. Service Provider Members can transact only with legal purposes on the web site.

 

6.10. Service Provider Members accepts, declares and undertakes that they would not

 

copy, duplicate, deliver, process not pictures, texts, visual and auditory image, video

 

9

 

clips, databases, catalogs and lists and not to be in competition with Süperpratik by

 

this actions or other ways.

 

6.11. Service Provider Members shall declare that it would has only one membership

 

accounts and it would not provide service by creating different membership

 

accounts.

 

6.12. Legal obligations, legal permission which should be taken, permission, certificate

 

and the other information’s and documents which are not bounded with these

 

examples are in responsibility of Service Provider Member. Süperpratik accepts that

 

the Service Provider Userr provides the service legally. The responsibility of any loss

 

which is caused because of providing service illegally belongs to Service

 

ProviderMember. The Service Provider Member provides service directly to Service

 

Receiver Member. Süperpratik only undertakes brokering. Accordingly to that

 

Süperpratik shall not be held responsible from the service relationship between the

 

users. Süperpratik would reserve the right of recourse the payments Service

 

Provider Member including but not limited with compensation, penal clause or any

 

other payments made to Service Receiver Member or a third party arisen from the

 

Services

 

7. AUTHORIZATION OF SÜPERPRATİK

 

7.1. Süperpratik may request the information which considered necessary from the

 

users who applied for membership application for Service Providing or Service

 

Receiving and after transmission of these information via e mail, process the

 

membership applications. At the end of the process Süperpratik may not recruit the

 

persons which are not deemed as inadmissible at his own will.

 

7.2. In the event that Süperpratik assents the membership then an approval link shall be

 

sent to user via e-Mail by Süperpratik, and in the event not receiving the approval

 

within 7 (seven) days, assent for membership may be revoked unilaterally.

 

7.3. Süperpratik may suspend the membership of the Service Provider or Service

 

Receiver Members without stating any reason and terminate the membership when

 

it seems necessary. In the event of such suspend and termination Member may not

 

claim any, right, debt or compensation.

 

7.4. Süperpratik contains the right of controlling and unilaterally cancelling when

 

deemed necessary the Service Order’s generated over the Web Site. In the event

 

that kind of cancellation, there shall be no compensation or penal clause payment

 

to Member who generates the Service Request. Süperpratik has right for sending

 

SMS or E-Mail for advertising or introducing purposes.

 

8. WEBSITE CONTENT

 

8.1. All idea, recommendation, explanation, offer or any other information or content

 

published over the Web Site is belonged to related user and users shall be liable for

 

these contents. Süperpratik would not guarantee any information’s rightness,

 

integrity or benefits on the web site or not accept, confirm or not accept any

 

liability about idea, recommend or explanation’s rightness or safety.

 

10

 

8.2. Website may include links or references to another websites or social media

 

accounts which has been not controlled by Süperpratik. Süperpratik shall not be

 

held responsible for these site’s contents or contained any other link.

 

8.3. Süperpratik shall not be held responsibleunder any circumstances that for the

 

information contains expression of their own profiles or any other reasons given by

 

Service Provider Members been legally or including legally harming software,

 

causing loss to third parties.

 

8.4. Süperpratik cares about providing service where it is legally suitable to making

 

commercials, promotions and marketing with making procuration. However,

 

Süperpratik is not liable from the members (real and legal persons) who provide

 

services, which have prohibited commercials and promotions accordingto

 

legislations. Each Service Provider Member declares beforehand that the service

 

which they provide is suitable for laws and it is in the boundaries of legislations. In

 

any opposite cases, the loss that Süperpratik could have is in responsibility of the

 

Service Provider Member.

 

8.5. Süperpratik reserves the right for deleting the non-legal or illegal content over the

 

Website and terminating the membership of the users which are posted these

 

contents. This provision applies to including but not limited with below mentioned

 

contents;

 

- Any Content clearly offensive or insulting acts to other users such as racism, contents

 

provoke that hate and physical damages to any group or person,

 

- Any Content, harassing another user or defending harassing,

 

- Sending “Junk Mail”, “Chain Mail” or any other needless bulk mail’s or any kind of

 

“spamming”

 

- Prompting information which are known wrong or misleading;

 

- Any Content endeavoring such as illegal activities, abusive, creating unfair

 

competition, threatening, bawdy, spotter and slanderer, acts

 

- Encouraging acts for illegal or unauthorized copying someone else’s copyrighted

 

work such as giving pirate computer programs or links, information intents to avoid

 

devices which have copy protection systems imposed during the installation or giving

 

pirate images, images or video files or giving links to pirate images, sounds, videos,

 

- Unpermitted pages or encoded pages or hidden pages or contained images (not

 

given as link by any other accessible websites)

 

- Any sexual content that exploiter of the minors or supplies violent materials or

 

demanding personal information from a minor.

 

- Any content for giving instructional information about illegal acts such as producing

 

or buying the illegal weapons, invasion of privacy of someone else or giving or

 

establishing computer viruses,

 

- Any content for demanding from other people, personal identifiable information or

 

password for commercial or illegal acts.

 

11

 

- Any content includes commercial activities and/or sales such as competitions, draws,

 

advertisements, swaps and Ponzi schemes without any given written consent of

 

Süperpratik

 

- Any content records, disseminates, abuses the personal information’s belonging to

 

other people,

 

- Any content infringes third party’s intellectual property rights such as trademark and

 

patent,

 

- Any content that includes illicit trade practices and limiting the competition,

 

- Any contents violate national and/or local consumer protection laws.

 

9. PRACTICAL PAGES SELL OF GOODS

 

Süperpratik would offer brokering services to members which wishes to do buying

 

and selling the goods at “Practical Pages “section over the Website. Süperpratik shall

 

not be liable under any circumstances for buying and selling acts, and any defects or

 

losses occurred at these acts. Services under this section shall be subject to general

 

provisions of this Agreement.

 

10. DISPUTE RESOLUTION AND AUTHORIZED COURTS

 

10.1. Interpretation of the Terms of this Agreement shall be done accordingly to Turkish

 

Law and all disputes arisen from this Agreement are subject to Laws of Republic of

 

Turkey.

 

10.2. Parties shall strive to settle the disputes arisen from this agreement peacefully

 

between each other. In the event of disputes which could not settled by peacefully,

 

Parties both agree and declare that İstanbul Çağlayan Courts and Enforcement

 

Offices shall be exclusively authorized.

 

11. EVIDENTAL AGREEMENT

 

Parties agree, declare and represent that Süperpratik’s commercial book’s and

 

registers and all data’s stored at Süperpratik’s systems shall be deemed as material

 

evidence accordingly to Article 193 of Code of Civil Procedure numbered 6100 at any

 

disputes arisen from this Agreement

 

12. BREACH OF CONTRACT AND TERMINATION

 

Users shall be liable for the damages occurs at Süperpratik and Third parties in

 

consequence of the breaching of This Agreement. . In the event that Süperpratik

 

fastens that User’s breach of This Agreement then Süperpratik could terminate the

 

contract unilateral without detriment to its rights.

 

13. VALIDITY OF THE AGREEMENT

 

This Agreement shall be in force during the use of Web Site and as long as a new User

 

Agreement putted through the web site by Süperpratik.