superpratik
Kullanım Koşulları

1. GENEL ŞARTLAR VE SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

1.1. Süperpratik, hizmet almak isteyen kullanıcılarını ihtiyaç duydukları birçok hizmet

 

alanında, hizmet veren kullanıcılarla buluşturan, bunun için yalnızca aracılık

 

konumunda bulunan, hizmetin sağlanmasından, alınan hizmetin seviyesinden,

 

kalitesinden ise hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmayan sanal bir platformdur.

 

1.2. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ve Web Sitesinde yer alan diğer kurallar Süperpratik

 

tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Web Sitesinin

 

kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcılar, Site'ye üye oldukları

 

andan itibaren bu sözleşmenin bütün hükümlerini kabul etmiş ve onaylamış

 

sayılacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

1.3. Kullanıcılar, Site’ye üye olurken işbu Sözleşme'nin tamamını okuduklarını, içeriğini

 

tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve

 

onayladıklarını peşinen taahhüt ederler.

 

1.4. Süperpratik, aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik

 

zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi tek taraflı olarak

 

değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Süperpratik, herhangi bir değişiklik

 

olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile

 

Web Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile

 

kullanıcılarına bildirecektir. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi’nde yayınlandığı

 

andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan

 

itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

 

1.5. Süperpratik sitede yer alan her türlü içerik ve bilgiyi herhangi bir bilgilendirme

 

yapmaksızın tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Siteyi kullanan ve ziyaret

 

eden tüm kullanıcılar bunu kabul etmiş sayılır. Değişikliklerin kabul görmemesi

 

halinde Süperpratik’in üyeliği tek taraflı olarak sonlandırma hakkı mevcuttur.

 

2. TANIMLAR:

 

İşbu Sözleşme metni içerisinde;

 

“Süperpratik”, Süperpratik Bilgi Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi’ni,

 

“Web Sitesi”, http://superpratik.com internet sitesini,

 

“Kullanıcı”, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve Gizlilik Sözleşmesi’ni okuyup kabul eden,

 

Hizmet Alan veya Hizmet Veren üyeleri,

 

“Hizmet Alan Üye” E-posta kaydı alınıp, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin ve Gizlilik

 

Sözleşmesi’nin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak kendisine şifre belirleyen ve Web

 

Sitesi üzerinden Hizmet Talebi gönderen gerçek veya tüzel kişi Kullanıcı’yı,

 

“Hizmet Veren Üye” Hizmet sağlamak üzere E-posta kaydı alınıp, işbu Kullanıcı

 

Sözleşmesi’nin ve Gizlilik Sözleşmesi’nin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak

 

 

kendisine şifre belirleyen ve Web Sitesi üzerinden Hizmet Profili oluşturan şahıs,

 

kuruluş veya tüzel kişiyi,

 

“Hizmet Profili” Hizmet Veren’in Hizmet Alan’a sunabileceği hizmetin tanıtımını

 

yapmak, Hizmet Alanlar tarafından sunulan Hizmet Talebi’ne Teklif vermek amacıyla

 

Web Sitesi üzerinde oluşturduğu profili,

 

“Hizmet Talebi” Hizmet Alan Üye tarafından, bir veya daha fazla Hizmet Veren

 

Üye’den Teklif almak amacıyla Web Sitesi üzerinde yayınlanan hizmet talebini,

 

“Kredibilite” Hizmet Veren Üyeye ait bilgi ve belgeleri (firma ismi, telefon numarası,

 

vergi levhası vs.),

 

“Teklif” Hizmet Veren Üye'nin, Hizmet Alan’ın gönderdiği Hizmet Talebi’ne yanıt

 

olarak gönderdiği, hizmetleri belli bir meblağ karşılığında sağlama teklifini,

 

“Sözleşme” İşbu Kullanıcı Sözleşmesini ifade eder.

 

“Süperpratik Kredisi” Süperpratik’e özgü, her türlü fikri mülkiyet hakkı Süperpratik’e

 

ait bulunan ve aşağıda ayrıntılı olarak düzenlenmiş olan, hizmet taleplerine karşı

 

teklif vermek için kullanımı zorunlu kredili ödeme sistemini ifade eder.

 

3. SÜPERPRATİK TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER

 

Süperpratik, Hizmet Veren ve Hizmet Alan’ın içeriklerini kendileri oluşturdukları

 

hizmet, ürün veya hizmet talebi bilgilerinin, kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak

 

ve işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, Web Sitesi’nde yer almasını sağlar.

 

Süperpratik yalnızca hizmet vermek isteyen üyeler ile hizmet almak isteyen üyeleri

 

buluşturan bir platformdur, Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı

 

değildir.

 

4. KULLANIM ŞARTLARI

 

4.1. Üyelik Sistemi

 

4.1.1. Web Sitesi’ne üyelik ücretsizdir. Superpratik’in üyeliği ücretli yapma hakkı

 

mevcuttur. Bu durumda mevcut üyeliklerin devamı için site üzerinden duyuru yapılır

 

ve ücretli üyelik için Üyenin onayı alınır. Onay verilmediği takdirde Süperpratik’in

 

üyeliğe son verme hakkı vardır. Üyeler, tek bir Üye hesabı üzerinden aynı anda

 

birden fazla Hizmet Talebi gönderebilirler. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması

 

kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve

 

özenle korunmalıdır. Üye, hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından

 

kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumludur. Süperpratik, bu sebeple

 

ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için

 

Kullanıcılara aynen rücu hakkına sahiptir.

 

4.1.2. Üyelik talebi Süperpratik tarafından değerlendirmeye tabi tutulacaktır, Süperpratik

 

hiçbir sebep göstermeksizin üyelik talebini reddetme hakkına sahiptir. Üyelik

 

talebinin kabul edilmesi halinde üyelik formunda belirtilen mail adresine onay linki

 

gönderilecek ve bu linkin onaylanmasını müteakiben üyelik oluşturulacaktır.

 

 

4.1.3. Üye hesabı oluştururken Web Sitesi’ne beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta,

 

vergi dairesi, gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Süperpratik, söz

 

konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz

 

konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Kullanıcıların veya 3. kişilerin

 

uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Kullanıcı’ya aittir.

 

4.1.4. Online Ödeme Sistemi ile ödeme seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın

 

hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde

 

23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007

 

tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları

 

Hakkında Yönetmelik ve diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

 

4.1.5. Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez.

 

4.2. Hizmet Talebi Oluşturma

 

4.2.1. En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı, işbu Sözleşme

 

koşulları uyarınca kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak

 

doldurarak bir Hizmet Talebi oluşturabilir. 16-18 yaş arasında hizmet talebi

 

oluşturmak isteyen Kullanıcıların, yasal temsilcilerinin (veli veya vasi) izin gereklidir.

 

Bu durumda yasal temsilcinin de bilgileri eksiksiz şekilde Süperpratik’e iletilecektir.

 

Bu hükme aykırı davranması sebebiyle oluşabilecek her türlü doğrudan veya dolaylı

 

zarardan Kullanıcı kendisi sorumlu olacaktır.

 

4.2.2. Geçerli bir Hizmet Talebi oluşturmak için hizmete ilişkin gerekli bilgilerin (talep

 

edilen işin niteliği, özelliği, kalitesi, ölçüleri, ifa ve teslim yeri ve işin süresi vb.)

 

eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin işbu Sözleşme’de belirtilen

 

şartlara uygun olması gerekir.

 

4.2.3. Süperpratik, Hizmet Talebini kendi denetiminden geçirdikten sonra, uygun görmesi

 

halinde yayımlar. Ancak Hizmet Talebi’nin içeriğine ilişkin tüm sorumluluk Hizmet

 

Alan’a aittir.

 

4.3. Hizmet Profili Oluşturma

 

4.3.1. En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı kayıt formunda

 

talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak işbu Sözleşme koşullarını

 

onayladıktan sonra Süperpratik tarafından kendisinden istenilen belgeleri e-mail

 

yoluyla Süperpratik’e iletecektir. Süperpratik tarafından yapılacak inceleme

 

sonrasında üyeliğe kabul edilen kullanıcılar, koşul ve içeriğe uygun bir Hizmet Profili

 

oluşturup Hizmet Veren Üye sıfatı kazanabilir.

 

4.3.2. Hizmet Veren Üyeler, Süperpratik tarafından belirlenen Kredibilite olarak

 

tanımlanan puanlama sistemine göre değerlendirilir. Hizmet Alan Üyelerin

 

değerlendirme ve yorumları, profil tamamlama durumları bu puanlama sistemi

 

yapılırken göz önüne alınır. Hizmet Veren Üyeler hakkında yapılan yorum ve

 

değerlendirmeler sitede yer alır. Hizmet Veren Üyelerin bu değerlendirmeleri

 

 

kaldırma hakkı yoktur. Hizmet Veren Üyeler kendileri hakkında yapılan yorum ve

 

puanlama sebebiyle Süperpratik’ten herhangi bir hak ve tazminat talep edemez.

 

Hizmet Veren Üye dilerse üyeliğine son verebilir. Bu tür üyelik sonlandırmalarda

 

Hizmet Veren Üye mevcut kredilerinin iadesini isteyemez. Bu krediler için herhangi

 

bir hak talep edemez.

 

4.3.3. Hizmet Profili oluşturmak için isim, marka, unvan, iletişim bilgisi, vergi dairesi, vergi

 

numarası gibi kayıt anında istenen bilgiler eksiksiz ve açık olarak verilmelidir. Hizmet

 

Profili ile ilgili hizmetleri vermek için gerekli lisansa (varsa) ve nitelik, deneyim ve

 

kabiliyete sahip olduğunu kanıtlayacak ek belge, ruhsat, lisans, ehliyet, diploma,

 

servis yetki belgesi, ticaret sicil belgesi, oda kaydı gibi evrakın ve referansların da

 

girişi yapılmalıdır. Ancak Superpratik kendisine gönderilen bilgi ve belgelerin

 

doğruluğunu ve gerçekliğini araştırma yükümlülüğü altında değildir.

 

4.4. Teklif

 

4.4.1. Hizmet Veren Üye, kendisine gönderilen bir Hizmet Talebi için Web Sitesi üzerinden

 

Teklif vererek, Hizmet Talebi’nde belirtilen hizmeti Teklif’te belirtilen fiyat üzerinden

 

yapmayı teklif eder. Kazanan Teklif, Hizmet Alan Üye tarafından kabul edilen

 

Teklif’tir.

 

4.4.2. Teklif sunumu, Hizmet Alan Üye tarafından kabul edilmesi halinde Teklif’te belirtilen

 

fiyat üzerinden hizmeti sağlamak üzere Hizmet Alan Üye ile bağlayıcı yasal bir

 

anlaşma yapılması anlamına gelir. Hizmet Veren Üye’nin ilgili işe ilişkin keşif yapması

 

üzerine Teklif’te verilen fiyatlar değişebilir, söz konusu hallerde Teklif fiyatı

 

taraflarca anlaşmaya varılarak güncellenir.

 

4.4.3. Hizmet Veren Üye, Hizmet Alan Üye’ye göndereceği teklif formlarında yapacağı keşif

 

veya tespitler için bir ekspertiz ücreti talep edebilecektir. Bu ücretin talep edilmesi

 

zorunlu olmayıp, bu ücret üzerinden Süperpratik herhangi bir komisyon veya bedel

 

almayacaktır.

 

4.4.4. Hizmet Alan Üye tarafından teklif talebinin iletilmesinden sonra bu teklifler

 

Süperpratik tarafından ilgili Hizmet Veren Üyelere bildirilir. Süperpratik’in her teklifi

 

her Hizmet Veren Üye’ye bildirme sorumluluğu yoktur.

 

Sistemde önceden beklenmeyen bir kesinti olması halinde halen devam eden

 

taleplere teklif verilmesinde ve taleplerin kesinleştirilmesinde oluşacak geçici

 

aksamaların talebin sıhhatine zarar vermeyeceği konusunda taraflar mutabık

 

kalmışlardır. Kesinti giderildikten sonra, açık talepler kaldıkları aşamadan devam

 

eder. Bu tür gerekçelerle oluşacak aksaklardan dolayı Süperpratik’ten hiç bir hak

 

talep edilemez.

 

4.4.5. Mevcut teknoloji ile hatasız bir şekilde bilgisayar programlarını (yazılımları) ve veri

 

işleme sistemlerini (donanımları) çalıştırmak/geliştirmek veya internet bağlantısında

 

meydana gelen beklenmeyen olayları kontrol altına almak mümkün değildir. Bu

 

nedenle Süperpratik, web sitesinin ve teknik sistemlerinin sürekli ve kesintisiz bir

 

şekilde ulaşılabilir olmasını garanti etmemektedir.

 

 

4.5. Hizmet Profili, Hizmet Talebi ve Tekliflerin İçeriği

 

4.5.1. Hizmet Veren Üyeler, talep formu ile oluşturulan bir Hizmet Talebine teklif verirler.

 

Teklif vermek için “Süperpratik Kredisi” kullanılması zorunludur. Süperpratik Kredisi,

 

teklif başına ödeme sistemidir. Hizmet Veren Üye, Hizmet Alan Üyeye teklif

 

verebilmek için kredi kullanmak zorundadır. Hizmet türüne veya alınacak hizmetin

 

ücretine göre farklılık gösterecek şekilde Süperpratik'in belirlediği kredi miktarı

 

karşılığında Hizmet Alan Üyeye teklif gönderilebilir. Hizmet Veren Üye teklif verirken

 

kullanacağı bu kredilerin alımına Süperpratik'in belirlediği paketlerden kendisine

 

uygun olanı seçerek karar verir ve Süperpratik'in belirlediği satın alma metodu ile

 

Süperpratik'den kredi satın alarak, teklifini Hizmet Alan Üyeye ulaştırabilir.

 

4.5.2. Hizmet Veren Üye tarafından Hizmet Alan Üye’ye gönderilecek teklifte kredi

 

bakiyesinden düşülecek olan teklif kredisi, Hizmete karşılık gelen ve Süperpratik

 

tarafından belirlenen iş ve hizmet komisyon tutarı ve Süperpratik pazar yeri iletişim

 

hizmet bedelini içerir.

 

4.5.3. Talep formu Hizmet Alan Üye’nin Süperpratik'in önceden belirlediği ve Hizmet Alan

 

Üye’nin bu seçenekler arasından seçeceği süre boyunca yayında kalır. Hizmet Alan

 

Üye, verilen teklifleri ve Hizmet Veren Üye’nin profilini, fiyat, tecrübe, site

 

üzerindeki değerlendirmeleri ve puanlamalarını inceler. Teklif ve iş ile ilgili teklif

 

veren Hizmet Veren Üyelere Süperpratik üzerinden sorular yöneltebilir. Hizmet Alan

 

Üye; süre, fiyat, güvenilirlik ve kalite unsurlarını da göz önüne alarak nihai kararını

 

verir ve hizmeti alacağı Hizmet Veren Üye tercihini yaparak Süperpratik tarafından

 

kendisine ulaştırılan teklif veya tekliflerden birisini seçer, seçilen Hizmet Veren

 

Üye’nin teklifi için gönderdiği kredi adedi (iş ve hizmet komisyon bedeli ve

 

Süperpratik pazar yeri hizmet bedeli), Süperpratik kredi bakiyesinden düşülür. Teklif

 

veren Hizmet Veren Üye’nin teklifi kabul edilmez ise teklif için gönderdiği

 

Süperpratik kredi adedinden Süperpratik pazar yeri hizmet bedeli olarak Süperpratik

 

tarafından belirlenen kredi adedi düşüldükten sonra kalan kredi bakiyesi (iş ve veya

 

hizmet komisyon bedeli) Hizmet Veren Üye’nin Süperpratik kredisi hesabına, kredi

 

adedi olarak iade edilir.

 

4.5.4. Hizmet Profilleri, Hizmet Talepleri ve Teklifler ve taraflarca verilen bilgi, belge ve

 

beyanlar (a) herhangi bir üçüncü kişinin, telif hakkı, patent, marka gibi fikri mülkiyet

 

haklarını veya diğer haklarını ihlal etmeyecek; (b) yürürlükteki hiçbir kanun veya

 

ikincil mevzuatı (ihracat denetimi, tüketici koruma, haksız rekabet veya yanıltıcı

 

reklama ilişkin olanlar vb.) ihlal etmeyecek; (c) genel ahlak ve kamu düzenine aykırı,

 

dürüst ve doğru olmayan, aldatıcı, yanıltıcı veya üçüncü kişilerin tecrübe ve bilgi

 

noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, kamu

 

sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici beyan ve

 

tanıtım ifadeleri içermeyecek; (d) onur kırıcı, karalayıcı, tehditkâr veya taciz edici

 

nitelikte olmayacak; (e) müstehcen olmayacak veya çocuk pornografisi içermeyecek

 

ve (f) virüs veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeyi

 

amaçlayan, zarar veren bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermemesi gerekir.

 

 

Aksi halde Süperpratik’in sorumluluğu bulunmayıp, söz konusu sorumluluk ilgili

 

Hizmet Veren Üye’ye aittir.

 

4.5.5. Hizmet Profilleri, Hizmet Talepleri ve Tekliflere ilişkin her türlü sorumluluk ilgili

 

Hizmet Veren Üye veya Hizmet Alan Üye’ye ait olup Süperpratik’in hiçbir

 

sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

4.6. Ödeme:

 

4.6.1. Hizmet Alanlar kabul ettikleri Teklif’e ilişkin hizmet bedelini, hizmetin ifası

 

sonrasında Hizmet Veren Üye’ye online veya nakit olarak kendi aralarında

 

belirleyecekleri ve anlaşacakları metod ile yaparlar, Süperpratik hizmet alan ve

 

hizmet veren taraflar arasındaki ödeme ve anlaşmazlıklarda taraf değildir ve

 

Süperpratik’in ödemeler konusunda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

4.6.2. Süperpratik yalnızca Hizmet Veren Üye’den Süperpratik Kredi sistemi üzerinden

 

ödeme alacaktır. Hizmet Alan Üye, aldığı hizmet ile ilgili olarak Süperpratik’e ödeme

 

yapmayacaktır. Hizmet Veren Üye ise, verdiği teklifin kabul edilmesi veya kabul

 

edilmemesine bağlı olarak farklı miktarlarda Süperpratik’e kredi ödemesi yapacaktır.

 

Hizmet Veren Üye’nin teklifinin Hizmet Alan Üye tarafından kabul edilmesi halinde,

 

kredi bakiyesinden komisyon miktarı ve iletişim bedeli olarak Süperpratik’in

 

belirlediği miktarda kredi, Hizmet Veren Üye’nin de onayının alınmasıyla

 

düşülecektir. Teklifin kabul edilmemesi halinde ise komisyon bedeli teklifi veren

 

Hizmet Veren Üye’nin kredi bakiyesine iade edilecek, iletişim bedeli kesintisi ise iade

 

edilmeyecektir.

 

4.7. Hizmet Bedeli İadesi/Cayma Hakkının Kullanılması

 

4.7.1. Hizmet Bedeli İadesi ilgili Hizmet Veren Üye tarafından yapılacaktır. Hizmet Bedeli

 

Süperpratik’den talep edilemez.

 

4.7.2. İşbu Sözleşme kabul edilerek Site’ye üye olunması hem Hizmet Veren hem de

 

Hizmet Alan Üyeler için şartların aynen kabul edildiği anlamına gelmektedir. Bu

 

sebeple Süperpratik, Hizmet Veren Üye ve Hizmet Alan Üye arasında ödeme, indirim

 

veya iade gibi konulara ilişkin doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul

 

etmemektedir.

 

4.8. Hizmet Sorumluluğu, Garanti Verilmemesi ve İlişkinin Bağımsızlığı

 

4.8.1. Süperpratik, Hizmet Alan Üye ile Hizmet Veren Üye arasındaki teklif, icap, kabul,

 

sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

Süperpratik, Hizmet Alan Üye ve Hizmet Veren Üye arasında uyum olacağını garanti

 

etmez. Hizmet Alan Üyeler, Hizmet Veren Üye hakkında gerekli araştırmayı kendileri

 

yapacaklardır. Web Sitesi aracılığı ile Hizmet Veren Üyelerden alınacak hizmetlere

 

ilişkin her türlü sorumluluk Hizmet Veren Üyelere aittir. Süperpratik; Hizmet Veren

 

Üyeler arasında bir sıralama, derecelendirme ve kategorilendirme yapabilir, bazı

 

Hizmet Veren Üyeleri çokça beğenilmiş, tercih edilmiş veya memnun kalınmış olması

 

 

sebebiyle ön plana çıkarabilir. Ancak bu Süperpratik’in sonucu taahhüt etmesi veya

 

garanti vermesi anlamına gelmeyecektir.

 

4.8.2. Hizmet Veren Üye’nin profilinin Web Sitesi üzerinde ön plana çıkmasını istemesi

 

durumunda, Süperpratik tarafından ileride böyle bir seçenek oluşturulduğunda

 

talep edeceği ek kredi bedelini ödemek suretiyle profilini ön plana çıkarabilir.

 

4.8.3. Hizmet Veren Üye ile Hizmet Alan Üye arasında yapılacak hizmet sözleşmelerinden

 

kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden

 

taraflar doğrudan kendileri sorumludur. Süperpratik ile Hizmet Veren Üye arasında

 

istihdam, yarı zamanlı istihdam, danışmanlık, yüklenicilik, ortak girişim veya

 

acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.

 

5. HİZMET ALAN ÜYE’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

5.1. Süperpratik işbu Sözleşme ile Hizmet alacak olan üyeye Hizmet almaksızın ödeme

 

yapmak zorunda olmadığını hatırlatmaktadır. Bu sebeple Hizmet Alan Üye herhangi

 

bir şekilde hizmet almaksızın Hizmet Veren Üye’ye yapacağı ödemelerden

 

Süperpratik’i sorumlu tutamaz. Süperpratik hizmet talep edilen işe ilişkin olarak

 

oluşabilecek herhangi bir kusur, eksiklik ve ayıptan sorumlu değildir. Hizmetin

 

gerçekleştirilmesi öncesinde, sonrasında ve hizmet sırasında oluşabilecek bütün

 

sorumluluklar Hizmet Veren’e ait olacaktır. Bu sebeple Hizmet Alan Üyeler hizmetin

 

niteliğine göre olabilecek kaza, yangın, ayıp vb durumlara karşı prim ödeyerek

 

Süperpratik haricinde sigorta yapabilirler. Sigorta yapılmasını isteyen Hizmet Alan

 

Üye’nin bu hususu teklif başlatma formunda bunu açıkça belirtmeleri

 

gerekmektedir.

 

5.2. Hizmet Alan Üye, almak istediği hizmet için gerekli bilgileri eksiksiz şekilde talep

 

formunda belirtecektir. Hizmet Alan Üye’nin talep formunda eksik veya hatalı

 

bilgi vermesi sebebiyle aldığı hizmette oluşacak eksiklik veya hatalarda Süperpratik

 

hiçbir surette sorumlu tutulamaz. Hizmet Alan Üye, Süperpratik üzerinde tek bir

 

üyeliğe sahip olacağını, farklı üyelikler oluşturmak ve kullanıcı adları kullanmak

 

suretiyle hizmet almayacağını taahhüt eder.

 

5.3. Hizmet Alan Üye, aldığı hizmet ile ilgili olarak her türlü kontrolü kendisi

 

sağlayacaktır. Hizmet aldığı gerçek veya tüzel kişinin hizmet ile ilgili olarak hukuki

 

sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini, gerek varsa ruhsat, izin, sertifika gibi

 

ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hizmetin verilmesi için zorunlu olan bilgi ve

 

belgelerin mevcut olup olmadığını kendisi kontrol etmek zorundadır. Süperpratik,

 

Hizmet Veren Üye’nin bu tür ruhsat, izin, sertifika gibi ve bunlarla sınırlı olmamak

 

üzere zorunlu bilgi ve belgelerin kontrolünden sorumlu değildir. Süperpratik yalnızca

 

aracılık görevini üstlenmektedir ve hizmetin ifası ile ilgili herhangi bir yükümlülüğü

 

yoktur. Hizmet Alan Üye işbu kullanıcı sözleşmesini okuyup kabul etmekle bu hususu

 

peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6. HİZMET VEREN ÜYE’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

6.1. Hizmet Veren Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Süperpratik’in

 

hizmetlerinden faydalanırken ve Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine

 

getirirken, işbu Sözleşme'de yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen

 

 

kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen

 

tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6.2. Hizmet Veren Üye’nin Süperpratik tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek

 

amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (firma ismi, email, şifre v.b.)

 

güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması

 

durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Hizmet Veren Üye’nin sorumluluğundadır.

 

Sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak

 

tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Hizmet

 

Veren Üye’nin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara

 

istinaden Süperpratik’in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

6.3. Hizmet Veren Üye, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer

 

üyeler ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında,

 

Süperpratik'in kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve

 

gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Süperpratik’in

 

her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve

 

taahhüt eder.

 

6.4. Hizmet Veren Üye, Süperpratik’in yazılı onayı olmadan, işbu Sözleşme kapsamındaki

 

hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye

 

devredemezler.

 

6.5. Süperpratik’in sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca

 

hukuka uygun amaçlarla Site üzerinden işlem yapabilirler. Site dahilinde yapılan her

 

işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcıların kendilerine aittir.

 

6.6. Hizmet Veren Üye, Süperpratik’in Site üzerinden gerçekleştireceği her türlü

 

kampanya ve çekiliş kapsamında, kampanyalara ve çekilişlere katılmaya hak kazanan

 

Kullanıcıların, firma bilgilerini kampanya ve çekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla

 

paylaşacağını ve bu sebeple Süperpratik’ten herhangi bir tazminat talebinde

 

bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6.7. Hizmet Veren Üye, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında

 

Tüketici’ye karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Hizmet Veren Üye ve

 

Tüketici arasındaki akdin tarafı bulunmayan Süperpratik’in hiç bir taahhüt ve

 

yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6.8. Hizmet Veren Üye, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin

 

doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Süperpratik,

 

Hizmet Veren Üyeler tarafından Süperpratik’e iletilen veya Site üzerinden kendileri

 

tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu

 

araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt

 

ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin

 

yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu

 

tutulamaz.

 

6.9. Hizmet Veren Üyeler yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem

 

yapabilirler.

 

 

6.10. Hizmet Veren Üyeler Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve

 

işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri

 

çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu

 

eylemleri ile gerekse de başka yollarla Süperpratik ile doğrudan ve/veya dolaylı

 

olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6.11. Hizmet Veren Üye, Süperpratik üzerinde tek bir üyeliğe sahip olacağını, farklı

 

üyelikler oluşturmak ve kullanıcı adları kullanmak suretiyle hizmet vermeyeceğini

 

taahhüt eder.

 

7. Hizmet Veren Üye, verdiği hizmet ile ilgili yerine getirmek zorunda olduğu tüm

 

hukuki zorunluluklardan, alması gereken ruhsat, izin, sertifika gibi ve bunlarla sınırlı

 

olmamak üzere bilgi ve belgelerden kendisi sorumludur. Süperpratik, Hizmet Veren

 

Üye’nin yasal zorunluluklarına uygun şekilde hizmet verdiğini kabul eder, bunun

 

aksine verilecek her türlü hizmetten doğacak doğrudan ve dolaylı zarardan Hizmet

 

Veren Üye kendisi sorumlu olacaktır. Hizmet Veren Üye, hizmeti doğrudan Hizmet

 

Alan Üye’ye vermektedir, Süperpratik yalnızca aracılık görevini üstlenmektedir,

 

dolayısıyla kullanıcıların aralarındaki hizmet ilişkisinden Süperpratik sorumlu değildir.

 

Süperpratik’in herhangi bir şekilde verilen hizmetten ötürü Hizmet Alan Üye’ye veya

 

üçüncü bir kişiye tazminat, cezai şart bedeli dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere

 

ödeme yapmak zorunda kalması durumunda Hizmet Veren Üye’ye rücu etme hakkı

 

daima saklıdır.SÜPERPRATİK’İN YETKİLERİ

 

7.1. Süperpratik, hizmet vermek veya hizmet almak amacıyla yapılan üyelik

 

başvurularında kullanıcılardan gerekli gördüğü bilgi ve belgeleri isteyecek, bunların

 

kendisine mail yoluyla iletilmesinin akabinde üyelik başvurularını inceleyecektir.

 

İnceleme sonunda üyeliği uygun görülmeyen kişilerin üyeliği sebep belirtilmeksizin

 

yapılmayabilir ve bu konuda tek ve nihai karar Süperpratik’e ait olacaktır.

 

7.2. Süperpratik’in üyeliği uygun bulması halinde, Süperpratik tarafından kullanıcıya bir

 

onay linki mail yoluyla gönderilecek ve 7 (yedi) gün içinde onay verilmemesi halinde

 

üyelik onayı tek taraflı olarak geri alınabilecektir.

 

7.3. Süperpratik herhangi bir sebep göstermeksizin Hizmet Alan veya Hizmet Veren

 

üyelerin üyeliğini istediği zaman dondurabilir ve gerekli gördüğü durumlara

 

üyeliklerini sonlandırabilir ve bu hususta kendisinden herhangi bir hak, alacak ve

 

tazminat talep edilemez.

 

7.4. Süperpratik site üzerinden oluşturulan Hizmet Taleplerini de kontrol etme ve uygun

 

bulmadığı takdirde tek taraflı olarak iptal etme hakkını haizdir. Böyle bir iptalin

 

yapılması durumunda Hizmet Talebi’ni oluşturan üyeye herhangi bir tazminat veya

 

cezai şart ödemesi yapılmayacaktır. Süperpratik, üyelerine tanıtım veya reklam

 

amaçlı mail veya SMS gönderme hakkını haizdir.

 

8. WEB SİTESİ İÇERİĞİ

 

8.1. Web Sitesi vasıtasıyla yayınlanan, fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, teklif veya diğer

 

bilgi ya da içerik, ilgili yazarlara aittir. Bahsi geçen içerikten tamamen söz konusu

 

yazarlar sorumludur. Süperpratik, Web Sitesi üzerindeki herhangi bir bilginin

 

doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya Web Sitesi üzerinde

 

 

 

gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu

 

veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez.

 

8.2. Web Sitesi Süperpratik kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine veya

 

sosyal medya hesaplarına bağlantı veya referans içerebilir. Superpratik, bu sitelerin

 

içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

 

8.3. Hizmet Veren Üyelerin Süperpratik profil sayfalarında kendi profillerinin anlatımını

 

içeren veya herhangi bir sebeple verdikleri hukuken uygunluğundan ve/veya yasal

 

olarak zararlı yazılım içermesinden, içeriklerinin uygunsuzluğundan, üçüncü kişilere

 

vereceği zararlar gibi konulardan Süperpratik hiçbir surette sorumlu değildir.

 

8.4. Süperpratik, hukuki olarak reklam ve tanıtımının ve aracılık faaliyetiyle

 

pazarlamasının uygun olduğu hizmet sektörlerinde hizmet vermeye özen

 

göstermektedir. Ancak mevzuat gereği reklam veya tanıtım yasağı bulunan

 

sektörlerde hizmet veren gerçek veya tüzel kişilerin bu yasaklara uymaksızın Site’ye

 

üye olması ve bu yasaklara aykırı davranması halinde Süperpratik sorumlu

 

olmayacaktır. Her bir Hizmet Veren Üye, verdiği hizmet konusunda hukuki olarak

 

hizmet vermesinin uygunluğunu, mevzuat sınırları içerisinde hizmet verdiğini

 

peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi davranışta bulunulması sebebiyle

 

Süperpratik’in uğrayacağı doğrudan ve dolaylı tüm zararlardan buna sebebiyet

 

veren hizmetin sahibi Hizmet Veren Üye sorumlu olacaktır.

 

8.5. Süperpratik, Web Sitesi üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, Web

 

Sitesi’nden kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı

 

tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği

 

kapsar:

 

- Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik

 

gibi, diğer Kullanıcıya açıkça saldırıcı nitelikte olan veya hakaret içeren;

 

- Diğer Kullanıcıyı taciz eden veya tacizi savunan;

 

- “Önemsiz posta”, “zincir mektup” veya istenmeyen toplu posta veya “spamming”

 

iletimi içeren;

 

- Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgileri teşvik eden;

 

- İllegal faaliyetleri veya kötüleyici, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen,

 

lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden;

 

- Korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, üretim esnasında konulmuş

 

kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi veya korsan resim, ses veya

 

video dosyaları verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı

 

verilmesi gibi, başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik

 

eden;

 

- Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren (başka bir

 

erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler);

 

- 18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler sağlayan

 

veya 18 yaş altındaki bir bireyden kişisel bilgiler talep eden;

 

 

 

- Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya

 

bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında

 

öğretici bilgiler sağlayan;

 

- Ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep

 

eden;

 

- Önceden yazılı onayımız olmadan yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri

 

gibi ticari faaliyet ve/veya satışlar içeren;

 

- Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt eden, yayan, kötüye kullanan,

 

- 3. Şahısların marka ve patent gibi, fikri ve sınai haklarını ihlal eden,

 

- Haksız ticaret uygulamalarına yer veren ve rekabeti sınırlayan, ve

 

- Ulusal ve/veya yerel tüketici koruma kanunlarını ihlal eden içerikler.

 

9. PRATİK SAYFALAR ÜRÜN SATIŞI

 

Site üzerinde “Pratik Sayfalar” şeklinde bulunan bölümde Süperpratik ürün alım-

 

satımı yapmak isteyen kullanıcılarına aracılık hizmeti verecektir. Süperpratik, Alım ve

 

satım işlemlerinden, bu işlemler sırasında oluşacak ayıp veya temerrüt hallerinden

 

hiçbir surette sorumlu olmayacaktır. Bu konudaki hizmetler işbu Sözleşme’nin genel

 

hükümlerine tabi olacaktır.

 

10. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAHKEME

 

10.1. İşbu Sözleşme hükümlerinin yorumlanması Türk Hukukuna göre yapılacaktır ve

 

işbu Sözleşmeden doğabilecek tüm uyuşmazlıklar Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına

 

tabidir.

 

10.2. Taraflar, işbu Sözleşme’nin doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi

 

aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların

 

çözümü için İstanbul Çağlayan Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili

 

olduğunu kabul ve beyan ederler.

 

11. DELİL SÖZLEŞMESİ

 

Taraflar bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda Süperpratik’in ticari defter ve

 

kayıtları ile Süperpratik sistemlerinde saklanan veriler her türlü uyuşmazlıkta 6100

 

Sayılı HMK’nın 193. Maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve

 

taahhüt ederler.

 

12. SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESHİ

 

Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucundan

 

Süperpratik’in ve 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur. Süperpratik

 

Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşme’den doğan talep

 

haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir.

 

Hizmet Veren üyenin Süperpratik’e karşı ödemekle yükümlü olduğu komisyon bedelini

gereği gibi tam ve eksiksiz olarak ödemekten imtina etmesi halinde, işbu Sözleşme kendiliğinden sona erecektir.

Hizmet Alan üyenin, hizmete ilişkin teklif verilirken üyelik sayfasında önüne çıkan hukuki

uyarı uyarınca, teklif bedelini tam ve gereği gibi Süperpratike bildirmekten imtina etmesi, eksik bildirmesi halinde işbu Sözleşme kendiliğinden sona erecektir.

 

13. YÜRÜRLÜK

 

Bu Sözleşme, Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği ve Süperpratik tarafından yeni

 

bir Kullanıcı Sözleşmesi web sitesi üzerinden sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.